Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia on integratiivinen psykoterapiasuuntaus, jolla pyritään itseymmärryksen lisääntymiseen, aiempaa joustavampiin toimintatapoihin sekä uusien näkökulmien löytämiseen. Kognitiivis-analyyttisen psykoterapia teoria perustuu psykoanalyyttiseen objektisuhdeteoriaan ja kognitiiviseen psykologiaan. Kognitiivis-analyyttisessä psykoterapiassa psykoterapeutti ja asiakas toimivat yhteistyössä löytääkseen yhteisen jäsennyksen asiakkaan tilanteen. Keskustelun lisäksi psykoterapiassa voidaan hyödyntää kirjallisia tai toiminnallisia menetelmä sekä mielikuvaharjoituksia.

Psykoterapian tavoitteet, kesto ja käyntimäärä sovitaan asiakaskohtaisesti. Psykoterapiaan on mahdollista saada Kelan tukea kuntoutuspsykoterapiana, jolloin tarvitse psykiatrin B-lausunnon ja Kelan myönteisen kuntoutuspäätöksen.

Varaa aika kognitiivis-analyyttisen psykoterapiaan, jos haluat apua masennus- tai ahdistusoireisiisi.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia lyhyesti:

  • Tavoitteellinen työskentely
  • Itseymmärryksen lisääntyminen, joustavien toimintatapojen ja uusien näkökulmien löytäminen
  • Keskustelu ja erilaiset harjoitukset
  • Uudenlainen tapa jäsentää omia kokemuksia ja oireilua