Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT, CBT)

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on psykoterapiaviitekehys, joka hyödyntää tutkittuja käyttäytymisterapeuttisia menetelmiä, kuten käyttäytymisen aktivointia ja altistamista. Psykoterapiassa keskitytään pääasiallisesti nykytilanteessa vaikuttavien pulmia ylläpitävien tekijöiden työstämiseen oppimishistoria huomioiden. Kognitiivinen käyttäytymisterapia soveltuu masennuksen, ahdistuneisuuden, univaikeuksien ja monien muiden mielenterveyden häiriöiden hoitoon. Tavoitteena on löytää psyykkistä hyvinvointia vahvistavia ajattelu- ja käyttäytymistapoja. Psykoterapiaan kuuluu usein erilaisten menetelmien ja harjoitusten käyttöä sekä itsenäistä työskentelyä käyntien välillä.