Kivun psykologinen hoito

Krooninen kipu voi rajoittaa arjen toimintoja ja lamaannuttaa toimintakykyä. Kipu voi aiheuttaa mielialaoireita, kuten masennusta ja ahdistuneisuutta. Mielialaoireet saattavat vuorostaan voimistaa kipukokemusta. Kivun psykologiaan perehtynyt asiantuntija huomioi tilanteesi kokonaisvaltaisesti ja antaa käytännön neuvoja kipuoireiden kanssa toimeen tulemiseen.