Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen tuki

Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen saattaa liittyä erilaisia ajatuksia ja tunteita. Joskus voi olla tarpeellista keskustella omista henkisen kasvun ja kehityksen tarpeista ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen kysymykset saattavat liittyä esimerkiksi omien käyttäytymismallien muutostarpeisiin, mielenterveydenhäiriöstä toipumiseen, muuttuneeseen elämäntilanteeseen tai menneisyyden kokemuksista irti päästämiseen. Psykologi tai psykoterapeutti kuuntelee, auttaa näkemään uusia näkökulmia ja tukee muutoksessa.