Elämänmuutosten psykologinen tuki

Elämänmuutoksen tekeminen voi joskus tuntua hankalalta. Tällöin voi olla hyödyllistä keskustella muutokseen liittyvistä ajatuksista ja tunteista ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Asiantuntijan kanssa keskustelu voi avata uusia näkökulmia ja auttaa motivoitumisessa muutokseen. Elämänmuutos voi liittyä esimerkiksi terveellisempiin elämäntapoihin, itsestä huolehtimiseen tai oman toimintatavan muutokseen. Asiantuntijan kanssa voit tavoitteellisesti suunnitella ja seurata toivottuja muutoksia elämässäsi. Joskus elämänmuutos lähtee liikkeelle itsestä riippumattomista tekijöistä, jolloin asiantuntija voi tukea uuteen tilanteeseen sopeutumisessa.