Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT)

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) on menetelmä epävakaan persoonallisuushäiriön ja muiden tunnesäätelyvaikeuksien, kuten vihanpurkauksien, hoitoon. Terapiassa saat konkreettista tukea rakentavien toiminta- ja vuorovaikutusmallien sekä tunnesäätelykeinojen harjoitteluun. Itsetuntemusta ja itsensä hyväksymistä vahvistetaan mindfulness- eli tietoisen läsnäolon harjoituksilla. Lisäksi terapiassa pyritään vahvistamaan hankalien tunteiden tunnistamisen ja sietämisen taitoja.

Intensiiviseen DKT-terapiaan kuuluu taitoharjoitteluryhmään ja yksilötapaamisiin osallistuminen kertaviikkoisesti. Dialektisen käyttäytymisterapian menetelmiä voidaan hyödyntää myös yksilöterapiassa. Perheenjäseniä tai muita läheisiä voidaan ottaa tarvittaessa mukaan työskentelyyn. Suunnitelma terapian kestosta, tiheydestä ja sisällöstä tehdään yhdessä asiantuntijan kanssa.

Varaa aika dialektiseen käyttäytymisterapiaan perehtyneelle psykologille tai psykoterapeutille, jos koet tunnesäätelyvaikeuksien haittaavan arkeasi ja ihmissuhteitasi.

Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) lyhyesti

  • epävakaan persoonallisuushäiriön hoito
  • toiminta- ja vuorovaikutusmallien harjoittelu
  • tunteiden säätelykeinojen harjoittelu