Psykoterapia

Joskus elämässä on hetkiä, jolloin omat voimavarat eivät riitä. Silloin on hyvä hakeutua puhumaan asioista ammattilaisen kanssa. Psykoterapia on elämän kuormittavien vaiheiden, kriisien ja mielenterveysongelmien hoitamista keskustelun avulla. Psykoterapialla hoidetaan tavallisimmin ahdistusta, masennusta, pelkoja tai vaikkapa ongelmia ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa. Psykoterapia voi tapahtua yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiana. Psykoterapia pyrkii lisäämään asiakkaan itseymmärrystä, kykyä käsitellä vaikeita tunteita sekä keinoja ratkaista ongelmallisia tilanteita.

Psykoterapia arjen, parisuhteen tai perheen tukena

Terveystalon psykoterapeutit ovat kokeneita ammattilaisia. He kaikki ovat Valviran hyväksymiä ja suurin osa on myös Kelan palveluntuottaja-rekisterissä. Psykoterapeutilla on yleisimmin lääkärin, psykologin tai sairaanhoitajan pohjakoulutus, jonka jälkeen hän on kouluttautunut jonkin psykoterapeuttisen viitekehyksen eli suuntauksen ammattilaiseksi.

Psykoterapeuttinen suuntaus voi olla esimerkiksi kognitiivinen, kognitiivis-analyyttinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, integratiivinen, kriisi- ja traumapsykoterapeuttinen tai vaikkapa pari-, tai perhepsykoterapeuttinen. Yhteistä kaikille psykoterapioille on luottamuksellinen hoitosuhde ja hoidon suunnittelu yhteistyössä asiakkaan kanssa hänen tarpeistaan ja elämäntilanteestaan käsin.

Psykoterapia on vaikuttava hoitomuoto, jossa psykoterapeutin ja asiakkaan välinen hyvä ja toimiva hoitosuhde on tutkimusten mukaan psykoterapian tärkeä hoitava elementti.

Psykoterapeutin vastaanotolle myös ilman lähetettä

Joskus riittää, että voi keskustella muutaman kerran ulkopuolisen ammattilaisen kanssa. Monet hyötyvät lyhytpsykoterapiasta, jossa sovitaan etukäteen käyntimäärä ja työskennellään aktiivisesti valitun teeman parissa. Joskus taas pidempi psykoterapeuttinen työskentely on tarpeen. Pidempään kuntoutuspsykoterapiaan voi hakea Kelan tukea.

Psykoterapeutin vastaanotolle voit tulla ilman lääkärin lähetettä. Psykoterapeuttimme tekevät yhteistyötä muiden ammattilaisten, kuten psykiatrien, kanssa. Tilanteissa, joissa tarvitaan psykoterapian tueksi lääkärin arviointia tai lääkitystä kokonaisvaltainen hoito onnistuu siis vaivattomasti. Psykiatrin arvio psykoterapian tarpeesta ja lääkärinlausunto tarvitaan aina Kelan kuntoutuspsykoterapiaa varten.

Varaa aika psykoterapiaan

Yksilöpsykoterapia

Tuki- ja kriisikäynnit

Tukea antava psykoterapia soveltuu tilanteisiin, joissa kaivataan mahdollisuutta käydä muutamia selventäviä keskusteluja ammattilaisen kanssa esimerkiksi vaikeaan elämäntilanteeseen liittyen. Käyntien lukumäärä sovitaan yhdessä asiantuntijan kanssa. Joskus jo muutamakin käynti auttaa selvittämään tilannetta ja helpottaa oloa.

Lyhytpsykoterapia (10-20 käyntiä)

Lyhytpsykoterapia on usein riittävä hoitomuoto erityisesti lievissä ja keskivaikeissa ongelmissa. Lyhytpsykoterapioissa käyntimäärä sovitaan etukäteen. Työskentely on fokusoitua ja tavoitteellista.

Työterveysasiakkaat: Lyhytpsykoterapian aloittamiseen tarvitaan työterveyslääkärin lähete. Vakuutuksen korvaamiin lyhytpsykoterapioihin tarvitaan psykiatrian erikoislääkärin lausunto.

Lue lisää lyhytpsykoterapiasta (tyterveysasiakkaille) »

Pitkä psykoterapia, Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia (1-3 vuotta)

Pitkä psykoterapia on tarpeen tilanteissa, joissa ongelmat ovat pidempiaikaisia ja asioiden työstäminen vaatii aikaa. Kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tarvitaan psykiatrian erikoislääkärin lausunto.

Lue lisää Kelan sivulta »

Pari- ja perhepsykoterapia

Parisuhdeterapia

Parisuhdeterapiassa pari käsittelee terapeutin kanssa parisuhteen yksilöllisistä ongelmista. Yleisimpänä syynä parisuhdeterapiaan osallistumisessa on halu saada parisuhde toimimaan. Aiheina voivat olla esimerkiksi kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, erouhka ja avioero, läheisen sairaus tai menetys.

Terapian tarkoituksen on auttaa miten suhteessa tulisi toimia tai edetä ongelman edessä. Terapian tarkoituksena antaa parille avaimia toimivaan parisuhteeseen, käyttäytymiseen ja parisuhteen hoitamiseen. Parisuhdeterapiassa on myös mahdollista käydä läpi sellaisia pettymyksiä, joiden yli parin on vaikea päästä. Kuitenkin, todellinen muutos tapahtuu vain pariskunnan omasta toimesta. Parisuhdeterapialla on myös vaikutusta muihin suhteisiin tulevaisuudessa.

Varaa aika pariduhdetarapiaan

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään erilaisia perheen pulmia, joissa usein on kyse yhden tai useamman perheenjäsenen psyykkisestä sairastumisetsa. Perheterapiassa yritetään löytää uusia tapoja toimia ja kommunikoida perheen välisissä suhteissa.

Joskus perhe-elämä tai muu elämä voi mennä solmuun jolla on vaikutusta koko perheen hyvinvointiin. Yleisiä syitä hakeutua perheterapiaan ovat esimerkiksi muutokset elämäntilanteessa, lasten syntymä ja kasvattaminen, vanhemmuus, vanhempien keskinäinen suhde, suhde isovanhempiin tai perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Taustalla voi olla myös suurempi elämänkriisi kuten perheen hajoaminen tai kuolema.

Perheterapiassa voi olla mukana yksi tai useampi perheenjäsen, tai koko perhe. Perheterapiassa yritetään havaita ongelman syy-yhteys ja löytää siihen terapian avulla toimivia apukeinoja. Joskus ongelmia pystytään ratkomaan jo muutamalla käyntikerralla, joskus ongelmien ratkaisu voi kestää paljon pidempään.

Varaa aika perheterapiaan