Fysioterapia

Fysioterapeutit auttavat ja opastavat tuki- ja liikuntaelinoireiden hoidossa. Tavoitteena on parantaa ja ylläpitää henkilön toimintakykyä ja liikkumista. Fysioterapiapalveluihin kuuluvat mm. liikuntavammojen hoito, leikkauksen jälkeinen kuntoutus, työperäisten rasitusvammojen hoito sekä huimauksen ja tasapainohäiriöiden kuntoutus.


Fysioterapeutti luo asiakkaan yksilölliset videoidut kotiharjoitteet Oma Terveyteen, mistä niiden suorittaminen ja seuranta on helppoa.

Fysioterapia

Palvelut

Lähes jokainen suomalainen joutuu joskus tekemisiin tuki- ja liikuntaelinvaivojen kanssa. Riittävän ajoissa aloitettu hoito ennaltaehkäisee oireiden pitkittymistä ja vähentää jo olemassa olevien oireiden haittavaikutuksia.

Terveystalo tarjoaa korkeatasoisia fysioterapiapalveluja, jotka suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tarjoamme yksilö- ja ryhmämenetelmiä asiakkaidemme parhaaksi. Tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä. Hoitoon pääsee lääkärin lähetteellä tai ilman.

Alaraajojen terapia

Alaraajaterapia on fysioterapian erikoisala, joka on erikoistunut erilaisten alaraajojen vammojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn ennen ja jälkeen leikkauksen.

Alaraajojen terapia

Erilaiset alaraajan rasitusperäiset kivut sekä tapaturman seurauksena syntyneet alaraajavammat kuuluvat erikoisosaamiseen.

Alaraajaterapiaan liittyy olennaisena osana leikkauksen jälkeinen kuntoutus (lonkka, polvi, nilkka). Kuntoutusta toteutetaan yhteistyössä leikanneen lääkärin ja hoitavan fysioterapeutin kanssa.

Asiakkaan omatoiminen harjoittelu on hoidon kulmakivi, johon alaraajaterapialla luodaan edellytykset.

Alaraajojen biomekaniikan tutkimus

Tarkoituksena on selvittää alaraajojen toimintahäiriöiden syyt. Analysoimme jalan toiminnallisia ongelmia ja kartoitamme erilaisia syitä alaraajan kiputiloihin. Tutkimuksen perusteella suunnittelemme tarpeen vaatiessa yksilöllisen harjoitusohjelman ja/tai valmistamme yksilölliset tukipohjalliset tai ohjaavat pohjalliset, joiden tarkoituksena on palauttaa nilkan/jalkaterän normaali toiminta ja näin ollen helpottaa kipua

Käsi- ja olkapääterapia

Käsiterapia voi olla sormien, ranteen, kyynär- ja olkavarren kuntoutusta. Terapialla voidaan hoitaa esimerkiksi rasituksesta tai tapaturmasta peräisin olevaa vaivaa.

Fysioterapian tavoitteena on nivelliikkuvuuden palauttaminen, lihasten vahvistaminen ja liikkeen hallinnan parantaminen

Fysioterapian tavoitteena on nivelliikkuvuuden palauttaminen, lihasten vahvistaminen ja liikkeen hallinnan parantaminen. Kivun hoito kuuluu olennaisena osana kuntoutukseen. Terapiamenetelminä voidaan käyttää pehmytkudoskäsittelyä, nivelten liikehoitoja, erilaisia fysikaalisia hoitoja sekä terapeuttista harjoittelua ja neuvontaa.

Terveystalossa tarjoamme

 • sormien ja ranteen alueen leikkaus- ja kipsi/lastahoidon jälkeistä kuntoutusta
 • ennen leikkausta tapahtuvaa kuntoutusta
 • kyynär- ja olkavarren murtumien ja leikkausten jälkeistä kuntoutusta
 • ranteen ja kyynärpään alueen kiputilojen kuten rannekanavaoireiden ja kyynärpäävaivojen hoitoja
Lymfaterapia

Lymfaterapian päätehtävä on elvyttää kehon imunestekiertoa ja vähentää turvotusta. Kevein, tasaisin ja rytmisin käsiottein tehostetaan supistustoimintaa. Turvotuksen vähenemisen lisäksi kipu lievittyy ja keho rentoutuu. Lymfaa käytetään yksinään tai yhdistettynä muuhun fysioterapiaan. Keskimääräinen hoitoaika on 60 minuuttia.

Lymfaterapiaa käytetään mm.

 • leikkausten ja sädehoidon jälkeen
 • erilaisten vammojen, kuten palovammojen, murtumien, venähdysten tai arpien hoitoon
 • akuutteihin kipuihin, joissa ei ole infektiota (niska-selkäkivut, jännetulehdukset)
 • kroonisten sairauksien, kuten reuma, fibromyalgia, ruusu yms. hoitoon

Kela korvaa lymfaterapian, kun kyseessä on

 • rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide
 • sädehoito
 • krooninen infektio, kuten ruusu
 • synnynnäinen imusuonten kehityshäiriö.
Muut fysioterapiapalvelut

Terveystalo tarjoaa kattavan valikoiman fysioterapiapalveluita.

Akupunktio

Akupunktuuri on hoitomuoto, jossa hyvin ohuita neuloja pistetään ihonläpi tiettyihin anatomisiin pisteisiin (akupisteet), joista saadaan aikaan haluttu vaikutus.

Akupunktiohoitoa käytetään mm. seuraavissa vaivoissa:

 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Päänsärky
 • Migreeni
 • Huimaus
 • Kolmoishermosärky
 • Stressi
 • Astma
 • Poskiontelotulehdus

Fysikaaliset hoidot

Fysikaaliset hoidot ( sähkökipuhoidot, ultraääni l. syvälämpö, pintalämpöpakkaukset ja kylmähoidot). Mekaniikan, lämmön, valon, sähkön ym. fysikaalisten vaikutusten hyväksikäyttöä terapiassa kivun lievittämiseksi, aineenvaihdunnan parantamiseksi sekä pehmytkudoksen venyvyyden ja rentouden lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kotikäynnit

Toteutamme fysioterapiaa myös kotikäyntinä asiakkaan toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitämiseksi. Kotikäyntinä suoritettavaa fysioterapiaa voidaan suositella vuodepotilaille, ikääntyneille, joilla liikuntakyvyn heikkeneminen estää hoitotiloihin tulemisen sekä sellaisten leikkausten jälkeen, joihin liittyy liikerajoituksia esim. lonkkaproteesileikkaus.

Lähetteessä tulee olla lääkärin suositus kotikäynnille.

Kotikäynnistä peritään erillinen kotikäyntilisä.

LPG-hoidot

LPG:tä voidaan käyttää niin terapiamuotoisessa kuin esteettisessäkin vartalohoidossa.

LPG-Endermologia on tehokas ja riskitön tapa vähentää selluliittia. Alipaineella tapahtuva imurullaushieronta kiihdyttää nesteiden kiertoa laskimoissa ja lymfaattisessa järjestelmässä sekä lisää kollageenin tuottoa ihossa. Hoito nopeuttaa rasvakudoksen toimintaa sekä parantaa hapen ja ravintoaineiden kuljetusta kudoksiin. Tämän tuloksena iho kiinteytyy.

LPG-Therapeuticilla voidaan hoitaa esim. turvotusta, leikkausten jälkitiloja, arpia, erilaisia kiputiloja.

LPG-Sport-hoidolla valmistetaan lihaksia suoritukseen, nopeutetaan lihasten palautumista ja edistetään paranemista vammojen jälkeen.

Lymfaterapia

Lymfaterapialla hoidetaan turvotuksia sekä sairauksia joihin yhtenä oireena liittyy turvotus.Tavoitteena on tehostaa imusuoniston toimivuutta ja saada kehon oma nestekierto aktivoitumaan ja turvotusongelmat vähenemään.

Hoito on tarkoitettu erilaisista turvotusongelmista kärsiville kuten:

 • imusuoniston synnynnäiset kehityshäiriöt
 • imusolmukkeiden poiston ja sädetysten jälkitilat
 • laajat imusuonistoa vahingoittaneet traumat t.toistuneet infektiot esim. erysipelas l. ruusu
 • posttraumaattiset/postoperatiiviset turvotukset
 • pitkälle edennyt laskimovajaatoiminta /t.laskimomoperäiset säärihaavat
  lipödeeman eri muodot
 • tulehdukselliset reumasairaudet – etenkin tulehdusvaiheen aikana
  neuraalikudosten ärsytystilat
 • esim. myös fibromyalgian hoidossa  lymfaterapiaa  on kokeiltu

Lymfaterapian kokonaisuuden kesto kaiken kaikkiaan voi olla hyvinkin pitkä. Hoidon kaikinpuolisen onnistumisen edellytyksenä on myös asiakkaan oma motivoituminen/sitoutuminen hoidon eri vaiheisiin. Kroonisen sairauden hoito voi olla  jopa elinikäistä.

McKenzie-selkä ja niskaterapia

McKenzie-menetelmää voidaan käyttää useimpien selkäongelmien hoidossa; myös akuutissa vaiheessa. McKenzie-menetelmällä voidaan nopeasti erotella ne potilaat, jotka saattavat tarvita leikkaushoitoa tai muuta lääketieteellistä hoitoa tai muuta terapiaa.

Hoito koostuu harjoituksista, asennon hallinnan opetuksesta, liikkeistä ja ennaltaehkäisystä. Lisäksi annettan ensiapuohjeita kiputilanteiden varalle.

Harjoitukset alkavat aina ensin potilaan suorittamilla asennoilla ja liikkeillä, ja vasta, jos on tarpeellista edetään vähitellen terapeutin suorittamiin tekniikoihin. Harjoituksista muodostuu potilaalle yksilöllinen ensiapu ennaltaehkäisemään oireiden paheneminen.

Periaatteena on opettaa potilas hoitamaan itse itsensä. Hoidon tavoitteena on poistaa kipu, palauttaa kehon normaali toiminta sekä ehkäistä ongelman uusiutuminen ja paheneminen.

Hoidon päätavoitteina ovat:

 • Poistaa kipu
 • Palauttaa rangan täydellinen toiminta
 • Ehkäistä vaivan uusiutuminen ja progressiivinen paheneminen

Terveystarkastus

Asiakkaat tulevat pääsääntöisesti työterveyshuollon kautta esim. selän seulontatestiin DBC-menetelmällä.

Terveystarkastuksen tavoitteena on toimintakyvyn palauttaminen tutkimuksen ja neuvonnan avulla. Tarkastukset voivat toimia myös ennaltaehkäisevinä.
Fysioterapeuttinen neuvonta sisältää terveysneuvontaa oireiden, sairauden, vamman tai toiminnanvajauksen hallintaan, lisäksi perusliikkumisen ohjausta päivittäisissä toiminnoissa ja työkuormituksen säätelyyn liittyvää neuvontaa sekä apuvälineneuvontaa.

Virtsankarkailun fysioterapia

Inkontinenssi- eli virtsankarkailuoireita voi olla sekä miehillä että naisilla. Oireita voidaan lievittää tai parantaa fysioterapialla.

Fysioterapian tavoitteena on parantaa elämänlaatua.  Terapialla pyritään lantionpohjan lihasten hallintaan yksilöllisen harjoitusohjelman avulla. Lantionpohjan lihasvoimaa tutkitaan ja harjoitellaan EMG-biopalautteen avulla. Tarvittaessa voidaan käyttää sähköärsytyshoitoa.

Hoidon toteuttaa inkontinenssiin perehtynyt fysioterapeutti. Hoitoon voi hakeutua lääkärin SV3 fysioterapialähetteellä.

Hinnasto
Hinta EUR
Fysioterapeutti Varaa aika
Fysioterapia enint. 30 min Info Alk. 58,00 €

Fysioterapian sarjakäyntien osalta perimme vain yhden poliklinikkamaksun viittä käyntikertaa kohden.

Fysioterapia enint. 45min Alk. 69,00 €

Fysioterapia enint. 60 min Alk. 85,00 €

OMT-terapia (Ortopedinen Manuaalinen Terapia) Varaa aika
OMT-fysioterapia enint. 30 min Alk. 69,00 €

OMT-fysioterapia enint. 45 min Alk. 89,00 €

OMT-fysioterapia enint. 60 min Alk. 109,00 €