Vanhuksen hauraus-raihnausoireyhtymä

Vanhusten hauraus-raihnausoireyhtymällä tarkoitetaan yleensä ikääntyneen henkilön tilaa, johon liittyy yleinen heikkous, väsymys, painonlasku ja fyysinen toimettomuus. Tällainen tila heikentää ikääntyneen toimintakykyä, lisää ulkopuolisen avun tarvetta ja lisää tapaturmien, kuten kaatumisen, riskiä.