Lastenneurologi

Lastenneurologi on erikoistunut kehitysiässä ilmenevien keskushermoston, ääreishermoston ja lihaksiston oireiden ja sairauksien tutkimiseen ja hoitoon. Tyypillisiä lastenneurologisia oireita ovat mm. erilaiset kohtaukselliset oireet ja päänsärky. Lastenneurologin vastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan lasten ja nuorten aivojen ja ääreishermoston sairauksia. Lastenneurologi ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin esim. pään kuvantamiseen. Lastenneurologiaan kuuluvat aivojen sairauksien lisäksi aivojen kehitykselliset häiriöt sekä kuntoutus. Tavallisia lastenneurologisia ongelmia ovat esimerkiksi viivästynyt puheen tai muiden taitojen kehitys.