Fysiatri

Fysiatrit ovat tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin ja niiden ei-kirurgiseen hoitoon perehtyneitä erikoislääkäreitä. Tyypillisesti fysiatri tutkii ja hoitaa ei-tapaturmaisia niska-, selkä- tai olkapäävaivoja. Fysiatria tarjoaa konsultaatiopalveluja laajasti muille erikoisaloille ja fysiatrit toimivat asiantuntijoina kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kuntoutustulosten arvioinnissa.

Fysiatrin tyypillisiä potilaita ovat erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista, erityisesti selkä-, niska- ja yläraajaoireista sekä nivel- ja pehmytkudosoireista kärsivät potilaat, usein myös kipupotilaat. Hoidossa tavoitteena on ensin selvittää vaivan syy ja sitten luoda järkevä kuntoutussuunnitelma ja yhdistää tarvittaessa eri hoitomuotoja. Fysiatrit tekevät paljon yhteistyötä mm. fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien kanssa.