Vastaanotot


 • Erikoislääkäri
  Terveystalossa on yleislääkäripalveluiden ohella tarjolla kattavat erikoislääkäripalvelut. .
  Lue lisää
 • Fysioterapia
  Fysioterapeutit auttavat ja opastavat tuki- ja liikuntaelinoireiden hoidossa. Tavoitteena on parantaa ja ylläpitää henkilön toimintakykyä ja liikkumista.
  Lue lisää
 • Hoitaja
  .
  Lue lisää
 • Optikko
  Optikko on näönhuollon ja näkemisen asiantuntija. Merkittävä osa työstä on näöntutkimusten tekemistä.
  Lue lisää
 • Psykologi
  Psykologi on ihmisen käyttäytymisen, ajattelun ja tunne-elämän asiantuntija. Psykologi keskustelee, neuvoo, tukee ja auttaa elämän erilaisissa kriisi- ja ongelmatilanteissa.
  Lue lisää
 • Puheterapia
  .
  Lue lisää
 • Ravitsemusterapeutti
  Laillistettu ravitsemusterapeutti on ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut (TtM, THM, ETM, MMM) ravitsemuksen ammattilainen. Laillistettu ravitsemusterapeutti on rekisteröity Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteriin.
  Lue lisää
 • Toimintaterapia
  Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.
  Lue lisää
 • Yleislääkäri
  Yleislääkäri on terveyden asiantuntija. Yleislääkärin puoleen kannattaa kääntyä aina, kun jokin omassa terveydentilassa mietityttää.
  Lue lisää