Vastaanotot


 • Erikoislääkäri
  Terveystalossa on yleislääkäripalveluiden ohella tarjolla kattavat erikoislääkäripalvelut. .
  Lue lisää
 • Fysioterapia
  Terveystalon fysioterapiapalvelut ovat sinua varten, joka tarvitset apua ja tukea tuki- ja liikuntaelinoireiden kuntoutuksessa. Terveystalon fysioterapeutit asettavat tavoitteeksi hyvinvointisi, toimintakykysi tai liikkumisesi parantamisen.
  Lue lisää
 • Hengitystieinfektio-oire
  Hengitystieinfektio-oire-palveluun voit hakeutua, jos sinulla on ylähengitystieoireita, kuten yskää, nuhaa, hengenahdistusta, joihin liittyy kuume. Lisäksi sinulla voi olla lihaskipuja ja yleistä heikkoutta.
  Lue lisää
 • Optikko
  Optikko on näönhuollon ja näkemisen asiantuntija. Merkittävä osa työstä on näöntutkimusten tekemistä.
  Lue lisää
 • Mielen hyvinvoinnin palvelut - Psykologia ja psykoterapia
  Terveystalon psykologit, neuropsykologit ja psykoterapeutit ovat sinun ja perheesi käytettävissä elämän eri vaiheissa ja monenlaisissa elämäntilanteissa. Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen on aivan yhtä tärkeää kuin muustakin hyvinvoinnista, ihminen kun on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen.
  Lue lisää
 • Puheterapia
  .
  Lue lisää
 • Ravitsemusterapia ja ravitsemushoito
  Kukapa ei haluaisi pitää kiinni hyvästä terveydestä tai optimoida omaa hyvinvointiaan. Ruokavalio on keskeisin osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.
  Lue lisää
 • Toimintaterapia
  Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisestä elämästä. Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen.
  Lue lisää
 • Yleislääkäri
  Yleislääkäri on terveyden asiantuntija. Yleislääkärin puoleen kannattaa kääntyä aina, kun jokin omassa terveydentilassa mietityttää.
  Lue lisää