16.2.2016 15:53

Urheilijan terveystarkastus sopii kaikille

Urheilija ei tervettä päivää näe, väittää vanha sanonta. Näin ei kuitenkaan tarvitsisi olla. Oikealla ennaltaehkäisyllä voitaisiin välttää monet valmennuksellisista virheistä aiheutuvat vaivat. Urheilijan terveystarkastus on kaiken tasoisille liikkujille sopiva työkalu yksilöllisemmän harjoittelun suunnitteluun.


Ennaltaehkäisevälle työlle vammoja ja ylirasitustilojen välttämiseksi on suuri tarve. Urheilijoiden ylikuormittaminen tai esimerkiksi piilevä sairaus saattaa nousta esteeksi lupaavalle urheilu-uralle. Merkit olisi kuitenkin mahdollista havaita ajoissa.

Urheilijan kattava terveystarkastus sisältää verikokeen, sydänfilmin ja lääkärintarkastuksen. Terveystarkastuksessa saatetaan löytää esimerkiksi sellaisia piileviä sairauksia, jotka saattavat laiminlyötyinä aiheuttaa urheillessa merkittävän vaaran. Kun riskit tiedetään, voidaan harjoittelusta tehdä turvallisempaa. Lisäksi terveystarkastuksessa määritetään esimerkiksi nuoren urheilijan niin sanottu biologinen ikä, jotta kasvuiässä olevan urheilijan harjoittelu voidaan mukauttaa yksilölliseksi.

Mielenrauhaa ja eväitä ennaltaehkäisyyn

Nuorelle urheilijalle terveystarkastuksen suurin hyöty on se, että jos juniorin biologinen ikä saadaan selvitettyä riittävän nuorena, voidaan määrittää, sopiiko hänelle jo niin sanottu aikuismainen harjoittelu vai olisiko hänen vielä syytä harjoitella kevyemmin. Jos aikuismainen harjoittelu aloitetaan liian aikaisin, on varmaa, että urheilija kärsii rasitusvammasta ennemmin tai myöhemmin.

Tarkastuksessa saadaan selvitettyä myös mahdollinen rakenteellinen sydänvika, joka ei välttämättä ilmene tavallisessa arkiliikunnassa, mutta saattaa maksimirasituksessa osoittautua vaaralliseksi. Myös muut piilevät, urheilussa mahdollisesti ongelmia aiheuttavat sairaudet selvitetään.

Valmentajat ovat ottaneet terveystarkastuksen ilolla vastaan. Vaikka terveystarkastus on maksullinen, ovat nuorten urheilijoiden vanhemmat kustantaneet tarkastuksen mielellään – antaahan se heille tärkeää tietoa lapsen hyvinvoinnista ja kehityksestä. Jos urheilija tarkastetaan nuorena huolella, ei hänen välttämättä tarvitse käydä tarkastuksessa enää aikuisena kuin korkeintaan selvittämässä, onko kehossa tapahtunut muutoksia kasvupyrähdyksen jälkeen.

Urheilijoiden näkökulmasta ennaltaehkäisy on tärkeää ja mon kysyykin, ”miksi tätä ei ole tehty aikaisemmin”. Monet rasitusvammoista ovat helposti ehkäistävissä, ja urheilijat ovat turhautuneita siitä, että he ovat joutuneet käymään läpi niin sanotusti turhia leikkauksia.

Terveystarkastuksista on jo saatu tutkimustietoa, jonka mukaan terveystarkastuksen teettäneissä ja niiden pohjalta laadittuja ohjeita noudattavissa seuroissa ovat vammat vähentyneet. Vastaavasti vammat ovat valitettavan yleisiä niissä seuroissa, joissa terveystarkastuksia on tehty mutta joissa tarkastusten tulokset eivät ole päätyneet valmentajille asti.

Kaikki eivät taida terveystarkastusta

Vaikka jääkiekkoliiton ja yleisurheiluliiton lääketieteelliset valiokunnat antoivat hyväksyntänsä terveystarkastukselle jo muutama vuosi sitten, vaihtelee tarkastuksen toteutus vielä huomattavasti.
Tarkastuksen tekevällä lääkärillä on hyvä olla urheilutausta, tai muuta syvällistä taustatietoa asiasta. Urheilijan edun on oltava aina tarkastuksen lähtökohtana. Vakavien rasitusvammojen havaitseminen ei ole helppoa.

Lääkärin tulee olla urheilijan terveystarkastukseen perehtynyt, jotta tarkastuksesta saadaan paras mahdollinen hyöty. Esimerkiksi urheiluliitoissa on pyritty järjestämään terveystarkastuskoulutuksia lääkäreille, mutta valitettavasti urheilijan terveystarkastuksia suorittavien lääkäriasemien joukkoon mahtuu vielä sellaisia, joissa tarkastusta ei osata tehdä oikein.

Urheilijan terveystarkastus sopii kaikille

Sellaista lajia ei olekaan, jonka harrastajalle terveystarkastuksesta ei olisi hyötyä. Esimerkiksi salibandy on sellainen vammatilastojen kärkipäässä oleva laji, jonka harrastajista vain harva on käynyt urheilijan terveystarkastuksessa.

Urheilijan terveystarkastuksessa käydäkseen ei kuitenkaan tarvitse olla huippu-urheilija. Lääkärin suorittamaa terveystarkastusta suositellaan lämpimästi myös vanhemmille harrastajaliikkujille. Suomessa ollaan tässäkin asiassa monia muita maita jäljessä. Monissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, suositetaan, että yli 35-vuotiaat säännöllisen liikuntaharrastuksen aloittavat tai tavoitteellisesti harrastavat kävisivät terveystarkastuksessa. Myös monet kansainväliset maratontapahtumat vaativat osallistujilta lääkärintodistuksen.

Kilpaurheilijan tarkastus eroaa harrastelijan tarkastuksesta joiltain osin, mutta valtavia eroja ei ole. Harrastajan tarkastuksessa tarkastellaan myös esimerkiksi elämäntapoja ja mahdollisia ylipaino-ongelmia, joille ei yleensä ole tarvetta kilpaurheilijan tarkastuksessa. Lääkärin puheilla on hyvä käydä keskustelemassa myös mahdollisesta lääkityksestä, sillä tietyt lääkkeet ovat esteenä esimerkiksi maratonin suorittamiselle. Tällä hetkellä vain hyvin pieni osa terveystarkastuksista tehdään kuntoilijoille, mutta määrä tulee varmasti lähivuosina kasvamaan. Yksi syy tähän on juuri se, että maratonit ja muut urheilutapahtumat ovat alkaneet vaatimaan osallistujilta lääkärintodistuksia. Terveystarkastusten määrä tulee kokonaisuudessaan kasvamaan, jos useammat lajiliitot alkavat velvoittaa niitä urheilijoilta.

Vaikka systemaattisilla terveystarkastuksilla on vielä lyhyt historia, ovat tulokset osoittaneet, että oikein toteutetusta terveystarkastuksesta on merkittävä hyöty niin urheilijalle itselleen kuin hänen valmentajalleen ja vanhemmilleenkin. Tarkastus on kuitenkin tehtävä terveystarkastukseen kouluttautuneella lääkärillä.

Urheilijan terveystarkastus sisältää

  • verikokeen, jossa mitataan mm. hemoglobiini ja valkosolujen määrä (pieniverenkuva)
  • sydänfilmin (EKG) sekä
  • lääkärintarkastuksen, jossa tutkitaan laboratoriokokeiden tulokset, lihastasapaino sekä arvioidaan biologinen ikä
  • palautelomakkeen vanhemmille ja valmentajalle

Osta terveystarkastus verkkokaupasta >>