17.2.2016 14:11

Lasten rasitusvaivat

Lapsilla ja nuorilla on useita vaivoja, joita ei aikuisilla esiinny. Lasten rasitusvaivoista käytetään usein harhaanjohtavasti nimeä kasvukivut, vaikka tosiasiassa kipuoireiden taustalla on rasitus yhdistyneenä sopivaan syyhyn, kuten linttaamisen kaltaiseen alaraajan askelvirheeseen.


”Kasvukivut”

Kasvukivuiksi kutsutaan usein lasten rasituksen liittyviä kipuja, joiden taustalla ei ole selvää tapaturmaa. Nimitys antaa harhaanjohtavasti ymmärtää, että kivun taustalla on kasvu, eikä sitä siten voida hoitaa. Kasvu ei kuitenkaan sinänsä aiheuta kipua.

Kasvuikäisen kiputilat paikantuvat usein tyypillisiin kasvuvyöhykkeisiin, kuten säären yläosan kyhmyyn ja kantapäähän, koska nämä vyöhykkeet ovat ”heikoin lenkki” alaraajan kuormitusakseleissa ja ärsyyntyvät herkästi, jos rasitukseen yhdistyy jokin sopiva syy. Vaikka lapsen koko keho kasvaa, lasten ja nuorten niin sanotuista kasvukivuista kaksi kolmannesta paikantuu alaraajojen alueelle. Myös aikuisten rasitusvammoista kaksi kolmasosaa sijaitsee alaraajojen alueella.

Koska lasten kivut paikantuvat alaraajoihin, tulisi lasten rasituskivut tutkia ja hoitaa samalla tavalla kuin aikuistenkin rasitusvammat. Kivun syyt on selvitettävä ja korjattava, jotta paraneminen ja vaivan uusiutumisen ehkäiseminen onnistuvat paremmin kuin pelkkää oiretta lievennettäessä..

Kasvu muuttaa mittasuhteita

Lapsen kasvaessa luiden mittasuhteet muuttuvat nopeammin kuin nivelten asentoa ohjaavat lihakset vahvistuvat. Lapsen nivelet ovat väljäliikkeisempiä kuin aikuisen, joten esimerkiksi nilkka voi helposti tiltata kuormituksessa sisäänpäin. Kyseessä on siis tavallinen ilmiö, josta ei oireettomana tarvitse huolehtia. Tilttaaminen rasituksen yhteydessä voi kuitenkin johtaa usean rakenteen väärään kuormittumiseen ja kipeytymiseen, mitä voi lisätä luiden pituuskasvun myötä kiristyneiden lihasten ja jänteiden aiheuttama paine nivelille ja jänteiden kiinnittymiskohdille.

Nilkan liika kiertyminen ja vääntyminen sisäänpäin koko painon ollessa yhden raajan varassa muun muassa kääntää kantaluuta johtaen akillesjänteen kiinnittymiskohdan kasvuvyöhykkeen vinoon kuormittumiseen ja ärsyyntymiseen (Severin tauti).

Toinen kasvuvyöhyke, joka voi ärsyyntyä ja jopa turvota ja kasvattaa pattia linttauksen aiheuttaman säären kiertymisen lisääntyessä, on säären yläosan kyhmy (Osgood-Shlatterin tauti). Tähän pattiin kiinnittyy lumpiosta lähtevä polvijänne, jonka yläosassa voi aikuisella olla rasitusvammana niin sanottu hyppääjän polvi, jonka aiheuttaa samankaltainen rasituksen biomekaniikan virhe. Sama kuormitusongelma aiheuttaa siis kasvuikäisellä säären yläosan ja aikuisella lumpion alaosan kipeytymisen. Paikantumisen erot johtuvat kudosten ärsytysherkkyydestä: aikuisella kasvuvyöhyke on jo luutunut, ja heikoin lenkki kuormitusakselissa on lumpion kärki.

Hoito ja ennaltaehkäisy

Kun kasvuikäisellä todetaan rasituskipuongelma ja siihen liittyvä kuormituksen virhe, kannattaa kivun syy pyrkiä ensin korjaamaan vaihtamalla jalkineet sellaisiksi, jotka estävät väärää kuormittumista mahdollisimman hyvin. Hyvän jalkineen kantakuppi on jämäkkä, ja sen pohjan pituusakseli on kiertojäykkä. Lisäksi tarvitaan usein sisäkaaren joustavaa tukea esimerkiksi pohjallisten avulla. Vapaa-ajan jalkineiden osalta kannattaa muistaa, että kengännauhojen löysänä pitäminen heikentää selvästi kengän tukiominaisuuksia ja toisaalta myös lyhentää kengän käyttöikää. Jämäköiden jalkineiden lisäksi myös lihasjumppa kannattaa, vaikka sen tulokset näkyvätkin valitettavan hitaasti.

Kasvuikäisen selkä on herkkä rasittumaan. Tavallisimmin rasituksen taustalla on puutteellisesta lihaskunnosta ja heikosta lihastasapainosta johtuva lihasten kiristyminen ja kramppaaminen, joka helpottuu levolla, fysioterapialla ja oikealla kuntoutuksella. Etenkin toistuvat tärähdykset, kierrot ja taaksetaivutukset voivat johtaa selvään luisten rakenteiden rasittumiseen ja murtumiin esimerkiksi nikaman takaosan rakenteissa. Pahimmillaan takaosien molemminpuolinen murtuma aiheuttaa nikaman liukumisen eli ns. spondylolisteerin, joka voi myöhemmällä iällä olla vielä hankalampien selkävaivojen taustalla. Selkäkivuissa tutkimukset ja kuvaukset kannattaa siksi tehdä jo varhaisessa vaiheessa, jottei vaurio etene liian pitkälle.

Oireiden hoito kasvuikäisellä tarkoittaa lepoa varsinaisesta ongelman aiheuttaneesta liikunnasta ja tarvittaessa korvaavien harjoitusten soveltamista. Kipualuetta voidaan hoitaa paikallisilla lääkkeillä lapselle sopivin annoksin. Oireen alkuvaiheessa kylmä auttaa, mutta vaivan pitkittyessä lämpö alkaa tuntua mukavammalta. Perinteiset hieronnat ja venytykset lievittävät lihaskireyksiä.

Kasvuikäisen rasituskipu voi joskus olla merkki vakavammasta tukikudoksen sairaudesta. Näiden harvinaisten ongelmien kohdalla hoitoennustetta parantaa mahdollisimman varhainen diagnoosi, joten lasten rasituskivut kannattaa viedä herkästi lääkärin tutkittavaksi. Usein tavallinen röntgenkuvaus riittää poissulkemaan vakavan taudin, mutta joskus tarvitaan myös lisätutkimuksia.

Lähde: Kallio, Tapio. (2008). Kuntoilijan itsehoito-opas. 1. painos. s. 71-75. WSOYpro/Docendo, Jyväskylä.

Julkaistu: 12.9.2012