WorkPlace Big Five

WorkPlace Big Five on nykyaikaiseen persoonallisuustutkimukseen pohjautuva tehokas yksilö- ja tiimiprofilointityökalu, jota käytetään osana erilaisia työyhteisön ja työn tehokkuuden kehittämisprosesseja. WorkPlace Big Five on hyödyllinen työkalu tiimien kehittämisessä, johtamisvalmiuksien arvioinnissa ja rakentamisessa, urasuunnittelussa, rekrytointitarpeiden määrittelyssä sekä coachingin vaikuttavuuden tehostajana. Itsensä ja työtovereiden tunteminen ja ymmärtäminen vahvistaa työyhteisön toimivuutta ja tehostaa yhteistyökykyä.

Lisätietoa Terveystalon WorkPlace Big Five -työkalusta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai omalta nimetyltä työterveyspsykologilta. Tarjouksen voi pyytää myös täältä.