Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelee potilaille tai asiakkaille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraa niiden toteutusta. Asiantuntemukseen kuuluu mm. energian ja ravintoaineiden tarpeen, vaikutuksen, imeytymisen ja hyväksikäytön sekä puutosoireiden tuntemus. Ravitsemusterapia on keskeinen osa monen sairauden hoitoa kuten diabetes, syömishäiriöt, verenpainetauti, keliakia ja ruoka-aineallergiat.

Yksilöllinen ravitsemusohjaus

Ravitsemusterapiassa pyritään löytämään asiakkaan tarpeisiin ja arkeen sopivia ratkaisuja, jotka edistävät hyvinvointia. Ravitsemusterapia ei ole vain ravitsemusohjeiden jakamista, vaan ravitsemusterapeutin vastaanotolla keskitytään motivoivaan keskusteluun, mikä auttaa asiakasta tekemään pysyviä elämäntapamuutoksia.

Yksilöllinen ravitsemusohjaus

Ravitsemusterapeutti antaa käytännönläheisiä vinkkejä, havainnollistaa esimerkein sekä kannustaa miettimään omia ruokatottumuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin. Ravitsemusterapiassa otetaan aina huomioon asiakkaan elämäntilanne, yksilölliset mieltymykset ja tottumukset sekä mahdollisen sairauden asettamat vaatimukset.

Ravitsemusterapialla on keskeinen merkitys muun muassa seuraavien sairauksien hoidossa tai seuraavissa tilanteissa:

 • Ylipaino, lihavuus
 • metabolinen oireyhtymä
 • kohonnut verenpaine tai veren rasva-arvot
 • diabetes, heikentynyt sokerin sieto, insuliiniresistenssi
 • Toiminnalliset vatsavaivat (ärtynyt suoli – oireyhtymä eli IBS, ummetus, ripuli)
 • keliakia
 • tulehdukselliset suolistosairaudet (IBD, crohnin -tauti,)
 • ruoka-aineallergia tai – yliherkkyys
 • syömishäiriö (BED , bulimia, anoreksia, epätyypillinen syömishäiriöt)
 • aliravitsemus (mm. anemia, alipaino)
 • muut ongelmat ravitsemuksessa tai syömisessä

Ravitsemusterapeutin ensikäynti kestää 60 min. Käynnin aikana selvitetään asiakkaan taustatiedot ja nykyinen ruokavalio, kartoitetaan ruokavalion vahvuuksia ja kehittämistarpeita sekä pohditaan yhdessä konkreettisia muutostavoitteita. Lisäksi sovitaan tarvittaessa jatkokäynneistä..

Ravitsemusterapeutin vastaanoton jälkeen annettuja palautteita:

"Ateriarytmistä on kyllä puhuttu minulle ennenkin, mutta ravitsemusterapeutti sai minut sisäistämään sen merkityksen."

"Sain ravitsemusterapeutilta hyviä vinkkejä arjen valintoihin."

"Ravitsemusterapeutti kannusti minua tekemään pieniä muutoksia, jotka eivät ole tuntuneet liian vaikeilta. Paino on kuitenkin pudonnut, veriarvot kohentuneet ja olo on virkeämpi."

Lapsi ravitsemusterapeutin vastaanotolla

Terveellinen syöminen antaa varmistaa osaltaan hyvän kasvun ja vaikuttaa jokapäiväiseen vireyteen ja oppimiseen. Lapsuuden aikana opitut tottumukset luovat pohjan aikuisiän elintavoille.

Lapset vauvasta teini-ikäisiin ovat tervetulleita ravitsemusterapeutin vastaanotolle. Lapsen kanssa vastaanotolla on lapsen huoltaja, lapsen iästä ja käynnin aiheesta riippuen huoltaja voi odottaa vastaanoton ulkopuolella osan ajasta ja seurantakäynneillä.

Käynnin aikana kartoitetaan lapsen sekä koko perheen ruokavaliota ja arjen tapoja sekä pohditaan yhdessä juuri kyseiselle lapselle ja perheelle sopivia ratkaisuja arkeen. Lapsen iästä riippuen hänen kokemuksiaan ja tuntemuksiaan selvitetään ja niitä arvostetaan.

Lapsiasiakkaat hyötyvät ravitsemusterapeutin vastaanotosta muun muassa seuraavien sairauksien hoidossa tai seuraavissa tilanteissa:

 • ylipaino, alipaino
 • keliakia
 • ruoka-aineallergia tai – yliherkkyys
 • syömishäiriö (BED, bulimia, anoreksia)
 • diabetes
 • muut ongelmat ravitsemuksessa tai syömisessä
Ryhmästä motivaatiota ja tukea pysyvään painonhallintaan

Painonhallintaryhmässä tavoitteena on herättää oivalluksia painonhallintaan ja vahvistaa motivaatiota oman hyvinvoinnin vaalimiseen. Ryhmä tukee pysyviä elämäntapamuutoksia ja vahvistaa syömisen hallintaa. Ryhmässä ei vain jaeta tietoa, vaan aktivoivien tehtävien avulla viedään muutokset arkeen ja omaan elämään.

Tukea muutoksessa antavat muut ryhmäläiset ja ammattitaitoiset ryhmäohjaajat. Tavoitteena on todellinen elämäntapamuutos, joka kestää lopun elämääsi.

Painonhallintaryhmä

Ryhmä on tarkoitettu painonhallinnasta kiinnostuneille, joiden painoindeksi on 28 – 40. Ryhmään otetaan 8 – 12 osallistujaa. Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko, 1,5 h/kerta. Tapaamisia on yhteensä 6 kertaa. Lisäksi suositellaan yksilökäyntiä ravitsemusterapeutin vastaanotolla ennen ryhmän alkamista. Ryhmänohjaajana toimii laillistettu ravitsemusterapeutti.

Jokaisella kerralla on painonhallinnan kannalta tärkeä teema, mutta tapaamisissa on varattu aikaa myös vapaaseen keskusteluun. Aiheita ovat muun muassa: arvot motivaation perusteena, painonhallinnan perusteet, uni ja stressinhallinta osana hyvinvointia, tunnesyömisestä tietoiseen syömiseen.

Painonhallintaryhmään osallistuneiden antamia palautteita:

"Ravitsemusterapeutti sai vakuuttumaan minut, että ei superdieettejä enää koskaan...vaan järkevää toimintaa pienin askelin."

"Sain paljon tietoa esimerkiksi ruokailu-tottumuksiini ja työstän niitä päivittäin ajatuksissani kauppareissuilla, töissä ja kotona."

"Erilaiset tehtävät, keskustelu ja vertaistuki tukivat muutostani."

"Opin armollisuutta ja pois suorittamisesta."

"Ravitsemusterapeutin asenne ja vinkit olivat loistavia! Painotettiin kokonaisvaltaista hyvinvointia painonhallinnan tukena."

Painonhallintaryhmät

Syömishäiriöt

Syömishäiriöitä on eniten erityisesti nuorilla ja nuorilla aikuisilla naisilla. Mutta sairautta esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja molemmilla sukupuolilla. Epätyypillisiä syömishäiriön muotoja ei aina edes tunnisteta ja usein syömishäiriöön liittyy salaamista ja oireiden peittelyä.

Syömishäiriöissä suhde syömiseen ja omaan kehoon ei ole normaali ja nämä vaikuttavat fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaalisen toimintaa. Syömishäiriöistä voi parantua ja usein se vaatii pitkää hoitoa ja ammattilaisen tukea. Syömishäiriön kanssa ei kannata jäädä yksin, vaan hakea apua ammattilaiselta. Terveystalossa on moniammatillista osaamista syömishäiriöiden hoitoon. Jos epäilet, että itselläsi tai läheiselläsi on syömishäiriö, ota rohkeasti yhteyttä ja varaa aika ammattilaiselle. Ensimmäisen ajan voi varata laillistetulle ravitsemusterapeutille.

Terveystalon laillistetut ravitsemusterapeutit ovat perehtyneet syömishäiriöiden hoitoon. Varaamalla ajan ravitsemusterapeutin vastaanotolle saat mahdollisuuden käsitellä syömiseen liittyviä ongelmia yksilöllisesti ja asiantuntevasti.

Ahmintahäiriö (BED, binge eating disorder)

Ahmintahäiriöllä (BED, binge eating disorder) tarkoitetaan syömistä, jossa toistuvasti syödään suuri määrä ruokaa lyhyessä ajassa ja johon liittyy hallinnan menetyksen tunne. Ahmiminen aiheuttaa ahdistusta ja sitä voi seurata syyllisyyden, itsehalveksunnan ja masennuksen tunne. Ahmiminen tapahtuu usein muilta salaa ja siihen voi liittyä häpeää.

Ahmintahäiriö vaikuttaa painoon usein nostavasti ja lisää siten diabeteksen sairastumisriskiä, nostaa verenpainetta ja –sokeria sekä kuormittaa tuki- ja liikuntaelimiä. Syömishäiriötä voi sairastaa myös normaalipainoinen.

Hyvä hoito tukee paranemista

Ahmintahäiriöstä voi parantua. Hoidossa korjataan syömiseen liittyviä ongelmia kuten epätasaista ateriarytmiä ja turvataan ruokavalion riittävyys. Asianmukaisella ravitsemusterapialla ruokavaliosta voidaan saada syömisenhallintaa tukeva kokonaisuus. Syömishäiriön hoidossa vältetään ahmimista ylläpitävää laihduttamista.

Psykoterapiatyyppinen hoito on osa syömishäiriön hoitoa, koska ahmimiseen usein liittyy tunnesyömistä. Ahmintakohtauksen voi laukaista esimerkiksi yksinäisyyden, ahdistuksen ja väsymyksen tunne. Parhaimmillaan hoidossa hyödynnetään sekä ravitsemus- että psykoterapeuttisia keinoja.

Laihuushäiriö (anoreksia nervosa)

Laihuushäiriötä sairastavalla on alipainoa. Kun painoindeksi on alle 16, kyseessä on yleensä anoreksia. Laihuushäiriö voi alkaa vähäisestä laihdutusyrityksestä, joka riistäytyy hallitsemattomaksi syömättömyyskierteeksi. Laukaisijana on ruumiinkuvan häiriö. Vaikka potilas laihtuu ja on alipainoinen, hän on omasta mielestään lihava. Anoreksia on vakava mielenterveyshäiriö.

Laihuushäiriön tyypillisiä ensioireita ovat ruokailun jättäminen väliin, vain tiettyjen vähäkaloristen ruokien syöminen, ruokailuun liittyvät pakonomaiset rituaalit, halu syödä yksin ja haluttomuus syödä julkisilla paikoilla, tiheä itsensä punnitseminen tai vartalon vikojen jatkuva tarkkailu peilistä. Sairauteen liittyy usein myös epätavallisen runsas liikunnan harrastaminen. Osalle laihuushäiriöstä kärsivistä on ominaista myös ahmimis- ja bulimiakohtaukset. Seurauksena on pakonomainen ja salaileva laihduttaminen sairaalloisen laihaksi.

Laihduttamisen aiheuttama nälkiintyminen lisää noidankehämäisesti syömishäiriötä. Laihuushäiriötä sairastava kärsii tyypillisesti ilottomuudesta, ärtyisyydestä, masennuksesta, unettomuudesta ja ruoan pakonomaisesta ajattelusta. Nälkiintyminen ylläpitää pakonomaista ruoan ajattelua, jonka vuoksi hoidossa on tärkeää normalisoida ravitsemustila ja syömiskäyttäytyminen.

Laihuushäiriön hoitoa yleensä vaikeuttaa se, ettei potilas koe itseään sairaaksi. Kun laihuushäiriöstä kärsivä motivoituu hoitoon, hoito koostuu ravitsemusneuvonnasta, painon seurannasta ja potilaan tilanteen mukaan yksilöllisesti räätälöidyistä psykoterapiasta.

Ensiarvoisen tärkeää on potilaan oma halu paranemiseen ja käyttäytymistapojen muutokseen. Hoitoon sisältyy tiedollista ohjausta, jolloin potilas saa tietoa sairaudestaan, syömisen lainalaisuuksista ja nälkiintymisen seurauksista. Ravitsemusterapeutin kanssa laaditaan yksilöllinen ateriasuunnitelma, joka turvaa säännöllisen, riittävän, monipuolisen ja sallivan syömisen

Hoidon tavoitteena on normaalipainon saavuttaminen, jolloin painoindeksi on vähintään 18,5. Jos potilaalla on ollut aiemmin normaalit kuukautiset, paino tulee nostaa vähintään sille tasolle, jolla kuukautiset tulevat jälleen normaalisti.

Ahmimishäiriö (bulimia nervosa)

Ahmimishäiriöllä eli bulimialla tarkoitetaan ahmintakohtauksia, joiden jälkeen yleensä itse aiheutetaan oksentaminen.

Bulimia voi olla satunnainen stressin tai tiettyjen mielialojen laukaisema kohtaus, mutta useimmiten se on oire syömishäiriöstä. Bulimiakohtauksia voi esiintyä myös laihuushäiriön yhteydessä (anorexia nervosa).

Bulimialle tyypillistä on jatkuvat ja yleensä vähintään kahdesti viikossa toistuvat ahmimiskohtaukset sekä niihin liittyvä pakonomainen oksentelu ja muut epätavalliset keinot välttää lihomista. Häiriölle on ominaista voimakas lihavuuden ja lihomisen pelko. Välttääkseen ahmimiskohtausten aiheuttamaa lihomista, ahmimishäiriöstä kärsivä oksentaa tahallisesti, käyttää ylen määrin tai väärin ulostuslääkkeitä, peräruiskeita tai virtsaneritystä lisääviä lääkkeitä. Muita keinoja painonnousun välttämiseksi voivat olla paastoaminen tai runsas liikunta. Syömishäiriön taustalla on korostuneen ahdistunut huoli kehon painon merkityksestä itsekuvan kannalta.

Bulimiaan usein liittyvä pakonomaisen ylensyömisen, oksentelun seurauksena tuloksena voivat olla erilaiset suun sairaudet kuten hampaiden reikiintyminen, ikenien tulehdukset, sylkirauhasten turpoaminen ja suun haavaumat. Ahmimisen, oksentelun sekä nesteitä poistavien lääkkeiden sekä ulostuslääkkeiden käytön seurauksena voi myös olla nestehukka, vakavat sydämen rytmihäiriöt ja kuukautisten poisjääminen tai epäsäännöllisyys.

Bulimian hoidossa on tärkeää lopettaa pakonomainen laihduttaminen. Riittävän ruokavalion turvaaminen on tärkeää. Bulimian hoito pohjautuu yksilölliseen ravitsemus- ja psykoterapiaan.

Syömishäiriöstä voi parantua

Syömishäiriöiden hoito on aina moniammatillista, jossa asiakkaan tukena on lääkäri, ravitsemusterapeutti ja psykologian ammattilaiset. Terveystalosta asiantuntevaa tukea ahmintaoireiluun ja syömishäiriönhoitoon.

Terveystalon laillistetut ravitsemusterapeutit ovat perehtyneet syömishäiriöiden hoitoon. Varaamalla ajan ravitsemusterapeutin vastaanotolle saat mahdollisuuden käsitellä syömiseen liittyviä ongelmia yksilöllisesti ja asiantuntevasti.

Syömishäiriönhallintaryhmästä ammattilais- ja vertaistukea

Terveystalo Kampissa järjestetään säännöllisesti ammattilaisten ohjaamia syömishäiriönhallintaryhmiä. Syömishäiriönhallintaan räätälöity ryhmä on pienryhmä, johon otetaan kerrallaan enintään 6 osallistujaa. Ryhmä on tarkoitettu ahmintatyyppisesti oireileville, BED-sairaudesta tai tunnesyömisestä kärsiville. Ryhmässä käsiteltäviä asioita ovat mm. laihduttamisen/tunteiden ja ahmimisen välinen yhteys, tunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja tunteminen, motivoiva ja korvaava tekeminen, stressitekijät elämässä, uskomukset ja mielikuvat itsestä ja ahmimiskierteen katkaisu. Ryhmä sisältää myös henkilökohtaista etäohjausta. Ohjaajina on psykoterapeutti ja ravitsemusterapeutti.

Kokemuksia Terveystalon ahmimisenhallinta ryhmästä

"Taas kerran tiedostin olevani tilanteessa, jossa olen tyytymätön itseeni. Syöminen aiheutti jatkuvaa ahdistusta, koska siitä seurasi aina syyllisyyden tunteita. Syömättäkään ei voinut olla, mutta oikeastaan koskaan ei voinut syödä hyvällä halulla syyllisyyttä kokematta. Välillä ajattelin, että antaa mennä, luovutan, mutta löysin sattumalta syömisenhallintaryhmän. Aloin ymmärtää, että nyt syöminen on sallittua. Jos jotain teki aterioiden välissä mieli, saattoi sanoa itselleen, että saat syödä taas seuraavalla aterialla (joka on korkeintaan 3 tunnin päässä). Aloin nauttia tavallisesta ruuasta, kun söin säännöllisesti 3-4 tunnin välein ja olin väliajat syömättä. Aiempi jatkuva napostelu esti minua syömästä normaalia ruokaa, koska sitä ei silloin tehnyt mieli.

Aika nopeasti paino alkoi pudota. Painoni on pudonnut yli 20 kg reilun vuoden aikana. Opettelen koko ajan lisää itsestäni ja omista ajatuksistani, enkä pelkää pyytää asiantuntija-apua."

Luennot ja koulutukset

Luentojen ja koulutusten sisältö voidaan suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa

Luentojen otsikkoina voi olla esimerkiksi:

 • Sohva kutsuu ja suklaa maistuu – miksi painonhallinta on niin haastavaa?
 • Lisää virtaa työpäivään
 • Ylös, ulos ja lenkille – liikkuminen osaksi arkea
 • Lihavuuden tehokas hoito – pussikeittoja vai kirurgiaa?
 • Räjähtääkö diabetespommi? – diabeteksen ehkäisy ja hoito
 • Mistä motivaatiota elämäntapamuutokseen?
Ravitsemusvideot

Perhehdy terveelliseen ruokavalioon Terveystalon ravitsemusvideoiden avulla!

Pidä välipala mukana!

Kun pikainen nälkä yllättää on terveellisiä välipalavaihtoehtoja useita. Kasvikset, hedelmät, viljatuotteet ja pähkinät soveltuvat hyvin mukana kuljetettaviksi välipaloiksi.
Katso video

Vuorotyöläisen ateriarytmi

Vuorotyöläisen on usein haastavaa rytmittää aterioitaan oikein ja syödä riittävän usein. Myös riittävästä nesteen saannista on pidettävä huolta.
Katso video »

Proteiinit ovat ihmiselle välttämättömiä

Proteiinien merkitys korostuu silloin kun liikkuu paljon tai haluaa pudottaa painoaan. Hyviä proteiininlähteitä ovat mm. kala, lihatuotteet, kananmuna ja maitotuotteet. Kasvisyöjä saa tarvitsemansa proteiinit esim. soijasta ja palkokasveista.
Katso video »

Laktoositon ja maidoton ruokavalio

Maitoallergiassa ihminen on herkistynyt maidon proteiinille. Laktoosi-intoleranssissa elimistö ei pysty pilkkomaan maidon sokeria eli laktoosia.
Katso video »

Hiilihydraatit ovat tärkeitä

Hiilihydraatit ovat tärkeä osa energiansaantiamme. Oikeilla valinnoilla varmistamme myös kuitujen ja ravintoaineiden saannin. Hyviä hiilihydraattilähteitä ovat mm. täysjyväviljatuotteet sekä marjat ja hedelmät.
Katso video »

Vesi on hyvä janojuoma

Ihminen tarvitsee 1,5-3 litraa nestettä vuorokaudessa, josta osa tulee ravinnon mukana. Vesi on hyvä janojuoma, sillä monet muut juomat sisältävät yllättävänkin paljon energiaa.

Gluteeniton ruokavalio

Keliakiaan sairastunut on herkistynyt viljan gluteiinille eli proteiinille, jolloin suolinukka on vaurioitunut. Keliakiaa sairastavan tärkein hoito on gluteeniton ruokavalio.

Hyvät ravintorasvat

Rasva on ihmiselle välttämätön ravintoaine. Ihminen tarvitsee hyviä rasvahappoja, ei siis ole yhdentekevää minkälaista rasvaa syö.