Kiusaamisväitteiden tutkinta

Työpaikkakiusaaminen on terveydelle erittäin haitallista ja siihen on puututtava järjestelmällisesti. Kiusaamisväitteiden tutkinta on tutkimustietoon perustuva menetelmä, jolla voidaan selvittää kiusaamisväitteiden todenperäisyyttä. Kokemukset ovat osoittaneet, että menetelmän avulla kiusaamistilanteet saadaan selvitettyä ja päättymään. Kiusaamisväitteiden tutkinta antaa johdolle, esimiehille ja työntekijöille kiusaamisväitteisiin ratkaisun ja lopettaa organisaatiossa pitkään velloneet syytökset kiusaamisesta. Kun turvataan perusteellinen tutkinta, on ratkaisu mahdollisimman oikeudenmukainen. Toimintatapa tukee tällöin yrityksen henkilöstöpolitiikkaa ja antaa viestin työntekijöille, että kiusaamisväitteisiin suhtaudutaan vakavasti.

Terveystalo Kiusaamisväitteiden tutkinta etenee ensin aineiston keräämisellä ja osapuolien sekä todistajien haastatteluilla. Tutkijat ottavat tämän jälkeen kantaa kiusaamisväitteeseen onko väite aiheellinen, aiheeton tai pystytäänkö väitettä toteamaan aineiston pohjalta aiheelliseksi. Palvelun toteuttaa työterveyspsykologityöpari, jolla on erityiskoulutus menetelmän käyttöön. Lisätietoja Terveystalon kiusaamisväitteiden tutkimisesta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai organisaation nimetyltä työterveyspsykologilta.  Tarjouksen voi pyytää suoraan myös täältä.