Firstbeat Hyvinvointikartoitus

Kiireinen elämänrytmi, vaativat työtehtävät ja yksityiselämän haasteet kuormittavat henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä jaksamista. Firstbeat-sykevälimittausta hyödyntävä Terveystalo Firstbeat Hyvinvointikartoitus auttaa tunnistamaan terveyttä uhkaavia riskitekijöitä, työn kuormitusta ja voimavarojen riittävyyttä mahdollisimman varhain sekä tarjoaa henkilökohtaista tukea hyvinvointiin. Firstbeat Hyvinvointikartoitus tarjoaa yritykselle ja organisaatioille mahdollisuuden tukea työntekijöiden hyvinvointia.

Firstbeat Hyvinvointikartoitus

Työterveydessä Firstbeat Hyvinvointikartoitusta voidaan hyödyntää osana työterveystarkastusta. Se voidaan tehdä myös suunnattuna kartoituksena tai työhyvinvointitoimenpiteenä yksittäisille työntekijöille tai ryhmälle.

Palvelun avulla yksittäinen työtekijä, avainhenkilö, esimiehet, tiimi tai tarvittaessa koko henkilöstö saa kokonaiskäsityksen omasta hyvinvoinnistaan.

Firstbeat Hyvinvointikartoitus

Palveluun sisältyy:

  • Firstbeat-sykevälimittaus: Lue lisää mittauksesta
  • Terveystalon asiantuntijan koostama sykevälianalyysi- ja palauteraportti sekä ehdotukset hyvinvoinnin edistämiseksi.

Henkilökohtainen keskustelu asiantuntijan kanssa

Asiakkaan kanssa sovitaan tarvittaessa henkilökohtainen keskustelu ja tavoitteiden suunnittelutapaaminen hänen tarpeitaan vastaavan työterveyden asiantuntijan kanssa.

  • Työfysioterapeutti antaa palautteen työn fyysiseen kuormittavuuteen liittyvissä asioissa.
  • Kun on kyse psyykkisestä jaksamisesta, palautteen antaja on työterveyspsykologi.
  • Työterveyslääkäri antaa tarvittaessa palautteen työkykyarvion ja terveystarkastuksen yhteydessä.

Keskustele Firstbeat Hyvinvointikartoituksen toteutuksesta aina ensin oman työterveysyhteyshenkilösi kanssa.

Pyydä tarjous Firstbeat Hyvinvointikartoituksesta

Ota ensimmäinen askel työhyvnvoinnin parantamiseen ja pyydä tarjous tai ota yhteyttä omaan työterveysyhteyshenkilöösi.

Firstbeat Hyvinvointikartoitus