FMS-liikehallintatestaus

Functional Movement Screen eli FMS-liikehallintatestaus on toiminnallisen liikkuvuuden kartoitus. Testissä tunnistetaan mahdollisia lihaksiston puolieroja ja kehon toimintaa haastavia heikkoja lenkkejä. Testissä on määritelty kriittinen pisteraja, jonka alle saaneilla on kohonnut riski tuki- ja liikuntaelinoireille, rasitusvammoille sekä poissaoloille. Näin päästään ennakoivasti tunnistamaan tukea vaativat henkilöt ja määrittämään kohdennetut jatkotoimet. FMS-testaus antaa punaisen langan toiminnalliseen harjoitteluun, ja sen perusteella voidaan kohdentaa kustannusvaikuttavasti oman työfysioterapeutin neuvontaa siitä eniten hyötyville. Asiakas saa harjoitteluideologian mukaan suunnitellut tarkat ja toimintakykyä korjaavat harjoitteet

FMS-testausta voi käyttää esimerkiksi kartoittamaan organisaation kohderyhmän riskiä fyysisen toimintakyvyn uhalle. FMS-testaus voidaan ottaa esimerkiksi osaksi työterveystarkastusta tai toteuttaa isommalle joukolle ennakoivana kartoituksena. Lisätietoja Terveystalon FMS-liikehallintatestauksesta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai organisaation nimetyltä työfysioterapeutilta. Tarjouksen voi pyytää suoraan myös täältä.