Esimiestyön sparraus

Organisaation esimiesten työ on haastavaa ja vaatii onnistuakseen hyvää itsetuntemusta. Esimiesten toiminta vaikuttaa vahvasti myös työntekijöiden hyvinvointiin ja työtehoon: parhaimmillaan hyvä esimies luo työyhteisössä luottamuksen ilmapiiriä ja toimii edistääkseen työn tekemisen voimavaroja. Pahimmillaan heikko esimiestyö on merkittävä riski työntekijöiden työkyvylle ja terveydelle. Terveystalon Esimiestyön sparraus tarjoaa esimiehelle mahdollisuuden tarkastella omaa johtamistyötään johtamisen eri roolien näkökulmasta yhdessä työterveyspsykologin kanssa. Sparraus antaa esimiehelle varmuutta omaan esimiestyöhön ja parantaa esimiehen työn hallintaa.

Terveystalon Esimiestyön sparraus sisältää kolme noin tunnin mittaista henkilökohtaista tapaamista työterveyspsykologin kanssa. Sparrauksessa tutkitaan yhdessä käytännön näkökulmasta, millaista rooliprofiilia oman yrityksen/yksikön johtamistyön menestyksellinen toteuttaminen esimieheltä edellyttää. Keskustelu fokusoidaan erityisesti omien johtamisroolien hallintaan. Sparrattava saa keskusteluista lyhyen dokumentaation, jossa kiteytetään oman johtamistilanteen piirteet, johtamisroolien hallinta ja johtopäätökset johtamisen kehittämisestä. Lisätietoja mahdollisuudesta esimiestyön sparraukseen saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai organisaation nimetyltä työterveyspsykologilta. Voit pyytää tarjouksen myös täältä.