Esimiesten hyvinvointiohjelma

Tämän päivän haasteet esimiesten toiminnalle on laajat ja tehtävät monimuotoiset. Esimiehet ovat työyhteisön tukiranka ja heidän hyvinvointinsa on erityisen tärkeää tehokkaasti toimivalle organisaatiolle. Terveystalon Esimiesten hyvinvointiohjelma on erityisesti esimiehille ja organisaation avainhenkilöille suunnattu ajankohtaiseen tutkimustietoon ja parhaisiin käytäntöihin pohjautuva valmennusohjelma. Tavoitteena on suunnitella ja kirkastaa henkilökohtaisia valmiuksia ja työkaluja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Terveystalo tukee esimiehiä jaksamaan.

Esimiesten hyvinvointiohjelma suunnitellaan yksityiskohdiltaan tukemaan jokaisen esimiesryhmän ainutlaatuisia, yhteisiä tavoitteita. Työkaluina yhteistyössä käytetään mm. TyöOptimi-kyselyä kumulatiivisen kuormittumisen tunnistamiseksi sekä Firstbeat-mittausta palautumisen tukemiseen. Lisätietoja Terveystalon Esimiesten hyvinvointiohjelmasta saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai organisaation nimetyltä työterveyspsykologilta. Tarjouksen voi pyytää suoraan myös täältä.