Ensiapukoulutukset

Työturvallisuuslaki velvoittaa organisaatiota ylläpitämään riittävää ensiapuvalmiutta työpaikalla. Tähän kuuluu asianmukaisten ensiaputarvikkeiden järjestäminen työpaikalla sekä tarpeellisen ensiaputaitoisen henkilöstön kouluttaminen. Ensiapuvalmiuden suunnittelu ja toteuttaminen huomioidaan työterveyden työpaikkaselvityksessä ja tulee sisällyttää työsuojelun toimintaohjelmaan.

Terveystalo järjestää sekä avoimia että organisaatiokohtaisesti sovittavia ensiapukursseja. Terveystalon ensiapukouluttajat kouluttavat SPR:n rungon mukaisia koulutuksia asiakasyrityksille, pääasiassa työterveyshuollossa. Terveystalon ensiapukouluttaja ETK on sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä koulutus SPR:n tuottamana toimintana, ja kyseisillä kouluttajilla on oikeus kirjoittaa todistus kurssin suorittaneelle. EA-kurssit ETK-kouluttajan toimesta pidettynä oikeuttavat yritykset Kela-korvausmahdollisuuteen.

Työterveysasiakkaana myös ensiaputarvikkeiden tilaaminen onnistuu Terveystalon kautta.

Tarkista kurssitarjontamme ja pyydä tarjous ensiapukurssista täältä.

Voit ottaa yhteyttä myös omaan työterveyden yhteyshenkilöösi.