360-kysely

Esimiestyön merkitys hyvinvoinnille, työkyvylle ja tuottavuudelle on suuri. Esimiestyötä kannattaa kehittää tavoitteellisesti, ja tavoitteellinen esimiestyön kehittäminen perustuu tietoon. 360-kysely on luotettava tapa kerätä palautetta esimiestyön kehittämisen pohjaksi. 360-kysely sisältää palautteen omalta esimieheltä, alaisilta, kollegoilta ja halutessa muiltakin sidosryhmille. 360-arvioinnin tavoitteena on tukea esimiehiä lisäämällä heidän ymmärrystä vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan esimiehenä. Saadun palautteen avulla voidaan yhteistyössä suunnitella kehitystoimia.

Sähköinen kyselymenetelmä on nopea ja helppokäyttöinen ratkaisu tiedon hankintaan. Vastaukset koostetaan palauteraportiksi, jonka työterveyspsykologi käy läpi arvioidun henkilön kanssa palautekeskustelussa. Lisätietoja Terveystalo 360-arvioinnista saa omalta työterveyden yhteyshenkilöltä tai organisaation nimetyltä työterveyspsykologilta. Tarjouksen voi pyytää suoraan myös täältä.