Polvikivun hoito

Polvikipu aiheutuu yleensä polveen kohdistuneesta tapaturmasta. Toisinaan aiheuttaja voi olla polven rasitusvamma (ns. juoksijanpolvi), polvinivelen nivelrikko tai reuma. Vastaanotolla selvitetään polvikivun luonne ja tarvittaessa turvaudutaan kuvantamistutkimukseen. Sen jälkeen päätetään potilaan kanssa yhdessä hoidosta, joka voi sisältää esimerkiksi lääkehoitoa, kuntoutusta ja leikkaushoitoa.