Ranteen ja käden leikkaukset ja tähystykset

Huonoasentoisia rannemurtumia voidaan hoitaa ranneleikkauksella. Leikkausmenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. Tyypillisesti luunpalat kiinnitetään metallisilla ruuveilla tai levyillä. Leikkaus tehdään puudutuksessa tai yleisanestesiassa. Kipsiä ei tarvita. Toimistotyöhön paluu 1-2 viikkoa. Ranneleikkauksia ovat myös rannenivelen nivelsideompelu ja uudelleenkiinnitys, jännetupen aukaisu ja ääreishermon vapautus.