Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Monet tuki- ja liikuntaelinten ongelmat ovat iän, liikakäytön tai työrasituksen mukanaan tuomia vaivoja ilman yksittäistä vammaa. Näiden vaivojen hyvän hoidon perusta on osaavan asiantuntijan arvio tilanteesta ja sen pohjalta tapahtuva jatkotutkimusten ja -hoidon suunnittelu.


 • Kyynärpää
  Kyynärpäälle tyypillisiä vaivoja ovat olkaluun alaosan sivunastojen alueiden rannetta liikuttavien lihasten kiinnityskohtien kiputilat. Nämä johtuvat tavallisesti poikkeuksellisesta rasituksesta.
  Lue lisää
 • Käsi
  Ranne ja sormet altistuvat helposti erilaisille vammoille. Tavallisimmat nivelsidevammat ranteessa ovat veneluun ja puolikuuluun välisen nivelsiteen repeäminen tai värttinäluun ja kyynärluun välisen nivelsiteen repeäminen.
  Lue lisää
 • Lihas- ja jännevammat
  Lihas- ja jännerakenteet voivat joutuessaan voimakkaan kuormituksen kohteeksi revetä osittain tai kokonaan.
  Lue lisää
 • Lonkka
  Lonkkanivel on keskeinen kehon painoa kannatteleva suuri pallonivel. Siksi lonkan vaivat aiheuttavat usein merkittävää fyysisen toimintakyvyn laskua.
  Lue lisää
 • Murtumat
  Luunmurtuma edellyttää yleensä voimakasenergiaista vammaa. Tällainen voi syntyä esimerkiksi kaatuessa vääntymisen seurauksena ranteen, solisluun tai nilkan alueelle tai suoran iskun vaikutuksesta esimerkiksi lonkan alueelle reisiluun kaulaan.
  Lue lisää
 • Nilkka ja jalkaterä
  Nilkka on keskeinen kehon painoa kannatteleva nivelsysteemi, joka koostuu kahdesta päällekkäisestä nivelestä. Nilkan vaivat aiheuttavat usein merkittävää fyysisen toimintakyvyn laskua.
  Lue lisää
 • Olkapää
  Olkanivel on ihmisen liikkuvin nivel. Tämän vuoksi se on erityisen altis tapaturmien aiheuttamille ja rasitusvammoille.
  Lue lisää
 • Polvivammat ja polven nivelrikko
  Polvinivel on keskeinen kehon painoa kannatteleva suuri nivel. Siksi polven vaivat aiheuttavat usein merkittävää fyysisen toimintakyvyn laskua.
  Lue lisää
 • Selkävaivat ja selkäsairaudet
  Selkävaivat ovat hyvin tavallisia oireita aikuisväestössä, valitettavan usein jo nuorillakin ihmisillä. Tavallisin syy selkäongelmien taustalla on keskivartalon ja alaraajojen lihasten huono voima ja epätasapaino sekä selän väärä kuormittuminen, joka johtaa selkärangan virheasentoihin ja tästä aiheutuviin lihas- ja nivelkipuihin.
  Lue lisää

Leikkaukset ja tutkimuspalvelut nopeasti ja jonottamatta

Terveystalosta saat kattavat kuvantamis- ja laboratoriopalvelut sekä mahdollisuuden päästä osaavaan leikkaushoitoon nopeasti ilman jonoja. Myös ei-leikkauksellinen kuntoutushoito ja toipumisen seuranta kuuluvat palveluun.