T-lausunto

T-todistus on lääkärin kirjoittama todistus sen hetkisestä terveydentilasta. Todistusta tarvitaan esim. oppilaitokseen tai virkaan nimittämistä, vakuutusta tai laskuvarjohyppymestarin tehtäviä varten. T-todistukseen liittyy lääkärin kannanotto tutkittavan sopivuudesta pyydettyyn tarkoitukseen (esim. tiettyyn toimeen).

T-todistus annetaan lääkärin tekemästä tarkastuksesta. Lääkärin tarkastuksessa tutkitaan yleisen terveyden lisäksi näkö, kuulo, aikaisemmat sairaudet ja mahdollinen sen hetkinen lääkitys.