Ajokorttitodistus

Ajokortin hankkimiseksi tai uusimiseksi tulee hakemuksen liitteenä olla ajokorttitarkastuksesta saatu lääkärintodistus. Tarkastukseen kuuluvat mm. näön ja kuulon tutkiminen, verenpaineen mittaaminen sekä yleisen terveydentilan arviointi. Ajokorttitarkastuksia tekevät yleislääkärit. Lue lisää ajokorttitodistuksesta.

Mikäli tutkimuksessa ilmenee sairauksia tai oireita, joilla on mahdollisesti vaikutusta hakijan ajokykyyn, on potilaalla mahdollisuus tarkemman tilan selvittämiseen erikoislääkärin vastaanotolla. Vastaanotolle tulee ottaa mukaan ajokortti ja silmälasit, jos käytössä.

Ajokorttitodistus ikääntyneille

Riippuen ajokorttiluokasta, poliisi pyytää ajokorttia uudistettaessa 70 ikävuoden aikoihin toimittamaan ns. laajennetun ajokorttitarkastuslausunnon. Tätä varten tehtävässä tarkastuksessa tutkittava täyttää etukäteen kaikille ikäryhmille tarkoitetun esitietolomakkeen, jonka lisäksi hän täyttää laajennetun tarkastuksen esitieto-osan vastaanoton yhteydessä (lääkärin tai hoitajan valvonnassa).

Laajemmassa lääkärintarkastuksessa arvioidaan myös muisti. Laajennettu lääkärintarkastus on tavallisesti yleislääkäritasoinen arvio. Mikäli tässä tarkastuksessa ilmenee tarvetta, tutkittava ohjataan jatkoselvittelyyn geriatrin tai neurologin vastaanotolle.