Colitis Ulcerosan

Colitis Ulcerosan (haavainen paksusuolen tulehdus) oireina ovat pitkittynyt ripuli tai veriripuli. Diagnoosiin päästään tähystämällä paksusuoli. Tyypillinen hoito on 5ASA-valmiste, joka annetaan tabletteina.

Haavaisen paksusuolentulehduksen diagnoosi tehdään laboratoriokokeiden sekä endoskopian eli tähystystytkimuksen ja koepalojen perusteella. Koska haavainen paksusuolentulehdus on autoimmuunisairaus eli epätarkoituksenmukaisen tulehdusreaktion aiheuttama, hoidetaan sitä immuunivastetta säätelevällä lääkityksellä joko erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa riippuen taudin laajuudesta ja hankaluudesta. Erittäin hankalassa taudissa hoito voi olla paksusuolen tai osan paksusuolesta poisto.