Heikentynyt sokerinsieto

Heikentyneellä sokerinsiedolla tarkoitetaan tilaa jossa haiman erittämä insuliini ei riitä laskemaan ruokailun seurauksena noussutta verensokeria riittävästi. Heikentynyt sokerinsieto todetaan laboratoriokokeilla. Samalla verensokerikokeiden kanssa otetaan usein muitakin kokeita kun arvioidaan henkilön esimerkiksi valtimotaudin kehittymisen mahdollisuutta jatkossa.

Heikentynyt sokerinsieto liittyy usein esidiabetekseen. Diabetes kehittyy vuosien ja vuosikymmenien aikana seurauksena painonnoususta ja vähäisestä liikunnasta. Varsinaista diabetestä edeltää esidiabetes.