Kysymyksiä ja vastauksia silmien laserleikkauksesta

Yleisimmin kysyttyjä kysymyksiä silmien laserleikkauksesta.

Onko silmien laserleikkaus turvallinen?

iFS-laserilla pystytään muodostamaan läppä, jonka paksuus vaihtelee hyvin vähän, ja joka on ennalta suunniteltavissa ja mitoiltaan optimoitavissa kunkin potilaan tarpeitten mukaisesti. Tämä lisää turvallisuutta.

Millaisia riskejä leikkaukseen sisältyy?

Silmien laserleikkaukseen, IntraLasik- tai Femto Amaris- toimenpiteenä, liittyviä riskejä esiintyy harvoin. Suurimmat leikkauksen aikaiset riskit liittyvät mekaanisella höylällä suoritettavaan läpän muodostamiseen, jolloin läppä voi muodostua epätäydelliseksi. IntraLasik tai Femto Amaris - toimenpiteissä läpän muodostus suoritetaan laserilla (femtosekuntilaser), jolloin läpänmuodostuksen riskejä ei käytännössä esiinny. Suosittelemme, että näkö olisi ollut samoissa lukemissa noin 2 vuoden ajan, jolloin leikkaustuloksella varmemmin päästään haluttuun lopputulemaan.

Voiko silmän liikuttaminen leikkauksen aikana vaikuttaa hoidon lopputulokseen?

Ei voi. Imurengas pitää silmää paikoillaan läpän laseroinnin aikana (iFS-laser). Taittovirhettä laseroitaessa silmän liikkeitä seuraa dynaaminen eye tracker -seurantajärjestelmä, joka havaitsee mahdolliset silmän liikkeet leikkauksen aikana ja kohdistaa laseroinnin aina oikeaan kohtaan.

Laserleikkauksen aikana kaikki vaiheet tapahtuvat leikkaavan kirurgin suorassa näkökontrollissa. Jos jokin menee vikaan, on toimenpide heti keskeytettävissä. Tältä osin iFS-laser on turvallisempi kuin mekaaniset höylät ja jopa turvallisempi kuin kilpailevat femtosekuntilaserit. iFS-laser on iso askel kohti yhä suurempaa turvallisuutta, mutta kaikkiin leikkauksiin liittyy kuitenkin aina jonkin tasoinen riski epätoivottavista lopputuloksista.

Sattuuko toimenpide?

Ei satu, osa asiakkaista kokee lievää paineentunnetta toimenpiteen aikana. Leikkauksen jälkeen silmässä voi tuntua kirvelyä, vetistystä ja roskantunnetta muutaman tunnin ajan. Aurinkolasien käyttö suojaa silmiä valonarkuudelta, kesäaikana voit kuitenkin myös hyvin käydä toimenpiteessä.

Miksi IntraLasik / Femto Amaris?

Terveystalossa on tehty tuhansia LASIK-leikkauksia perinteisellä menetelmällä. Tavallinen LASIK-leikkaus on ollut hyvä toimenpide. Kokeneissa käsissä komplikaatioriski on minimaalinen, mutta siitä huolimatta yllättävät tapahtumat ovat mahdollisia.

iFS-femtosekuntilaseri selkeästi parantaa LASIK-kirurgian tarkkuutta ja vähentää komplikaatioriskiä. Sen sijaan että käytettäisiin aiempia mekaanisia höyliä, jotka edellyttävät huolellista puhdistusta, sterilointia ja säännöllistä huoltoa, käyttää IntraLasik kertakäyttöisiä instrumentteja, joilla infektioriskiä voidaan vähentää. IntraLasik on ainoa toimenpide, jossa leikkaava kirurgi näkee sarveiskalvon koko leikkauksen ajan ja voi näin joka hetki varmistaa, että kaikki sujuu kuten pitääkin.

Mikä on Femtolasikin ja IntraLasikin ero?

Molemmissa tekniikoissa käytetään läpän muodostamisessa femtosekuntilaseria. iFS-laser on ensimmäinen, kehittynein ja laajimmassa käytössä oleva femtolaser. Sen avulla läpän paksuus, halkaisija, saranan koko ja sijainti sekä reunan muoto ovat portaattomasti säädettävissä. Se myös ensin laseroi sarveiskalvon sisäisen taskun, joka avataan vasta kun silmäkirurgi on todennut sen olevan suunnitellun mukainen.

Sarveiskalvon pinta (Bowmanin kalvo) on kovaa kudosta ja edellyttää erilaista tehoasetusta kuin sisäosa. Muut femtolaserit leikkaavat läppää samalla tavalla kuin mekaaniset höylät. iFS on ainutlaatuinen menetelmä, koska kirurgilla on koko läpän muodostamisen ajan suora näkyvyys leikkausalueelle.

Miten IntraLasik/Femto Amaris eroavat tavanomaisesta LASIKista?

LASIK-kirurgia tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin sarveiskalvoon muodostetaan läppä, joka nostetaan ylös. Seuraavassa vaiheessa läpän alaista sarveiskalvoa käsitellään lasersäteillä, joka muuttaa sarveiskalvon kaarevuutta ja siten korjaa taittovirheen. Perinteisessä LASIKissa kirurgi muodostaa sarveiskalvoläpän käyttäen mekaanista höylää, jossa metallinen terä leikkaa sarveiskalvokudoksesta läpän.

Kokeneissa käsissä menetelmä toimii turvallisesti. Läppäkomplikaatioiden mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Ne ovat keskeisin osa LASIK-leikkaukseen liittyviä ongelmia. LASIK on terveeseen silmään kohdistuva leikkaus, jossa yksikin komplikaatio on liikaa.

IntraLasik -leikkauksessa kirurgi käyttää laserin tarkkaa sädettä sarveiskalvoläpän muodostamiseen. Laserin tarkkuus on 10 mikronia eli 0.01 millimetriä. Tähän tarkkuuteen ei yhdelläkään mekaanisella höylällä olla päästy. Tämä teknologia mahdollistaa entistä tarkemman kirurgian sekä potilaan sarveiskalvoon parhaiten sopivan läpän paksuuden ja leveyden valitsemisen. Se mahdollistaa myös sellaisten potilaitten hoitamisen, jotka aikaisemmin jouduttiin poikkeavan jyrkän, loivan tai ohuen sarveiskalvon takia rajaamaan LASIK-kirurgian ulkopuolelle.

Parantaako IntraLasik/Femto Amaris tuloksia?

iFS-laser on tarkempi, kudosystävällisempi ja toistettavampi toimenpide kuin mekaanisella höylällä suoritettu LASIK-leikkaus. Tästä syystä iFS-laserilla saadaan nopeammin parempia tuloksia.

Onko tavanomainen LASIK-leikkaus turvaton?

Hyvin onnistunut leikkaus on aina lopputulokseltaan hyvä riippumatta siitä milloin ja millä teknologialla se on suoritettu. IntraLasikilla voidaan kuitenkin edelleen vähentää taittovirhekirurgian mahdollisia ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

Terveystalolla on käytössä kolme keväällä 2007 uusittua mekaanista Zyoptix XP –mikrokeratomia, joita tullaan edelleen käyttämään silloin kun mekaaninen höylä on paras vaihtoehto. Koska käytössä ovat molemmat menetelmät, tapahtuu menetelmän valinta sillä perusteella, mikä on potilaalle paras vaihtoehto.

Korjaako leikkaus hajataittoa?

Hajataittoa voidaan korjata siinä, missä perusvirheitä. Lisäksi toimenpiteessä voidaan hoitaa silmässä olevia korkeamman asteen vääristymiä, joita silmälaseilla ei ole mahdollista vastaavalla tavalla korjata.

Miten pian leikkauksen jälkeen voi palata töihin?

Yleensä sairaslomaa toimenpiteen jälkeen kirjoitetaan 1-3 pv. Toimistotyötä tekevä tarvitsee yleensä yhden päivän tauon päätetyöstä, pölyisemmässä ympäristössä työskentelevä enemmän. Sairasloman tarvetta arvioidaan yksilöllisesti työtehtävät huomioiden. Useimmiten viikko riittää pölyisessäkin työssä.

Miten tietokoneen käyttö onnistuu leikkauksen jälkeen?

Tietokonetta voi käyttää leikkauksen jälkeisestä päivästä alkaen. Päätetyötä on hyvä muutoinkin tauottaa ja lepuuttaa silmiä välillä katsomalla kauas.

Kuinka kauan silmien kosteutustippoja pitää käyttää?

Tippojen tarve vähenee ajan myötä ja yleensä niitä ei 6 kk:n jälkeen toimenpiteestä enää tarvitse. Kostutusta on hyvä käyttää huolellisesti vähintään kuukauden ajan toimenpiteen jälkeen, jonka jälkeen tarpeen vaatiessa.

Miksei piilolinssejä voi pitää leikkaukseen asti?

Ennen leikkausta potilaan tulee olla kaksi viikkoa ilman piilolaseja. Piilolasien käyttö estää sarveiskalvon hapensaantia aiheuttaen sarveiskalvolle turvotusta. Tämä puolestaan vaikuttaa tulostietoihin vääristävästi. Näin varmistetaan, että sarveiskalvon muotoon vaikuttavat tekijät on pois suljettu ja sarveiskalvo on hyvinvoiva ja parantuu mahdollisimman nopeasti. Toimenpidettä ei voida suorittaa, jos silmässä on viruksen tai bakteerin aiheuttama tulehdus tai sitä on syytä perustellusti epäillä.

Kuinka pian leikkauksen jälkeen voin urheilla?

Kevyen liikunnan voi aloittaa jo parin päivän kuluttua leikkauksesta, mutta hikeä ei saa mennä silmiin ensimmäisen viikon aikana. Jos kuitenkin hikeä menee silmiin, suosittelemme heti huuhtomaan kostutustipalla.

Harrastan palloilu- tai kamppailulajeja - miten kauan joudun pysymään poissa treeneistä?

Suosittelemme noin 4 viikon taukoa kontaktilajeissa. Yleisesti huomioitavaa lajeissa, joissa silmiin voi kohdistua iskuja tai lentää roskia on syytä käyttää suojalaseja.

Kuinka pian leikkauksen jälkeen voi uida?

Uimista tulee välttää 2 viikkoa ja silmät auki sukeltamista 1 kk ajan. Järvivedessä uimisen jälkeen kannattaa silmä huuhdella kostutustipalla, jos vettä on päässyt silmään.

Kuinka pian leikkauksen jälkeen voi lentää lentokoneella?

Lentokoneella voi tarvittaessa matkustaa lyhyitä lentoja jo samana päivänä. Matkustamotilat ovat paineistettuja, eikä ilmanpaineen vaihtelut vaikuta silmiin. Riittävästä kostutuksesta tulee huolehtia. Parempi on toki lentää vasta muutaman päivän kuluttua.

Entä jos silmälasien vahvuus on vaihdellut vaikka ikää on jo 35, voiko leikkausta tehdä?

Tilannetta arvioidaan tarkoin ennen toimenpidettä tehtävässä esitutkimuksessa. Joissakin tapauksessa silmälasien vahvuuksien vaihtelu ei välttämättä kerro näkötarkkuuden muutoksista, vaan silmälasien sopivuuden optimoinnista.

Kannattaako leikkaus tehdä jos on 45v. tai yli?

Kannattaa kyllä. Ikä sinällään ei ole este leikkaukselle, keskeistä on, että silmät ovat terveet, eikä estettä toimenpiteelle ole havaittavissa. Lisäksi leikkauksessa on mahdollista huomioida olemassa olevaa ikänäköä leikkauksen tavoitteen suunnittelussa, jolloin mahdollistetaan näkeminen lähelle ja kauas.

Voiko leikkauksen jälkeen mennä saunaan?

Silmien kuivumisen takia saunomista ei suositella ensimmäisen viikon aikana.