Ortoptisti

Ortoptisti eli karsastushoitaja tutkii silmien yhteistoimintaa, näöntarkkuutta, karsastuksen laatua ja määrää sekä silmien liikehäiriöitä. Ortoptisti pyytää esimerkiksi potilasta katsomaan eri liikesuuntiin ja mittaa mahdolliset liikevajaukset eri liikesuunnissa. Lisäksi ortoptisti tekee useita erilaisia näkötaulututkimuksia. Ortoptistin tutkimukset ovat kivuttomia. Ortoptisti toimii aina yhteistyössä karsastuslääkärin kanssa, joka vastaa potilaan sairauden diagnoosista ja hoidosta.

Ortoptisti eli karsastushoitaja tutkii silmien yhteistoimintaa, näöntarkkuutta, karsastuksen laatua ja määrää sekä silmien liikehäiriöitä.Ortoptisti pyytää esimerkiksi potilasta katsomaan eri liikesuuntiin ja mittaa mahdolliset liikevajaukset eri liikesuunnissa. Lisäksi ortoptisti tekee useita erilaisia näkötaulututkimuksia. Ortoptistin tutkimukset ovat kivuttomia. Ortoptisti toimii aina yhteistyössä karsastuslääkärin kanssa, joka vastaa potilaan sairauden diagnoosista ja hoidosta.

Karsastusta hoidetaan tilanteen mukaan silmälaseilla tai peittohoidolla. Karsastus on myös mahdollista hoitaa karsasusleikkauksella.


Lue lisää: