Erityistyölasit

Erityistyölasit ovat silmälasit, joita työntekijä tarvitsee näyttöpäätetyössä. Ne poikkeavat normaaleista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen.

Erityistyölasit ovat yleensä tarpeen, jos työntekijäei tule toimeen omilla silmälaseillaan työpisteellä. Yleensä työpisteen ergonomiasäädöt voivat parantaa tilannetta. Mikäli tämän jälkeen työntekijä ei tule toimeen omilla silmälaseillaan, työntekijä saa erityistyölasit. Työntekijällätulee ennen erityistyölaseja olla tavalliset silmälasit. Mikäli vaatimukset erityistyölaseihin täyttyvät, työntekijä saa lähetteen optikon tai silmälääkärin näöntutkimukseen. Mikäli työntekijälle päädytään määräämään erityistyölasit, on työnantaja velvoitettu korvaamaanne.