Vanhusten terveys

Terveiden elintapojen ja aktiivisuuden merkitys korostuu, kun ikää kertyy. Siksi on tärkeää löytää arkeen asioita, jotka pitävät sekä mielen että kehon kunnossa. Säännöllisten terveystarkastusten ja muiden terveyttä tukevien palveluiden avulla löytyvät sopivat harrastukset sekä niitä tukeva ruokavalio ja sairauden yllättäessä hyvällä ja oikealla hoidolla voidaan monesti parantaa elämänlaatua.

Alta löydät kootusti tietoa vanhusten terveyteen liittyvistä asioista sekä palveluista, joita tarjoamme vanhusten terveyden tueksi.


Diabetes

Diabetes on erityisesti iän myötä yleistyvä kansantauti. Se on vakava sairaus, jonka kanssa voi kuitenkin oppia elämään – hyvillä elämäntapavalinnoilla voi vaikuttaa merkittävästi siihen, ettei diabetes etene ja aiheuta muutoksia elimistössä.

Tyypin 2 diabetes eli aikuistyypin diabetes on aineenvaihduntahäiriö, jossa elimistö ei osaa käyttää insuliinia ja sokeria oikealla tavalla hyödykseen. Kaksi kolmasosaa aikuistyypin diabetekseen sairastuvista on yli 65-vuotiaita. Ikääntyneemmillä diabeteksen oireet ovat usein vaikeammin havaittavissa kuin nuoremmilla ihmisillä, mutta sairauteen liittyvillä verensokerin vaihteiluilla voi samalla olla vakavammat seuraukset.

Varaa aika sisätautilääkärille Lue lisää

Osteoporoosi

Toistuvien luunmurtumien osasyynä voi olla luuston haurastuminen eli osteoporoosi. Osteoporoosin aiheuttamat murtumat yleistyvät usein iän myötä, vaikka osteoporoosia voikin esiintyä kaiken ikäisillä. Osteoporoosin oireita ja löydöksiä voivat olla etukumara ryhti, pienestä kaatumisesta saatu murtuma, pitkittyneet selkäkivut sekä pituuden aleneminen yli viidellä senttimetrillä.

Varaa aika yleislääkärille Lue lisää

Ravitsemuspuutokset

Ikääntyessä elimistössä tapahtuvat muutokset edistävät painon putoamista. Monet iän myötä yleistyvät sairaudet, heikentävät ravitsemustilaa ja myös mielialaongelmat voivat heikentää ruokahalua. Aliravitsemus heikentää ikääntyneen elämänlaatua ja altistaa tapaturmille, niiden seuraamuksille ja sairauksille.

Varaa aika erikoislääkärille Lue lisää

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotauti on yleisimpiä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia Suomessa. Sepelvaltimotaudilla tarkoitetaan sydänlihakseen verta kuljettavien valtimoiden ahtautumista: sepelvaltimotaudissa valtimoiden seinämään kertyy ylimääräistä rasvaa, joka tukkii suonia ja haittaa verenkiertoa. Sepelvaltimotaudin ehkäisyssä keskeisintä ovat terveelliset elämäntavat, kuten liikunta, oikea ruokavalio, riittävä lepo ja ylipainon välttäminen.

Varaa aika kardiologille Lue lisää

Vanhuksen hauraus-raihnausoireyhtymä

Hauraus-raihnausoireyhtymän tuntomerkkejä ovat yleinen heikkous, väsymys, painonlasku ja fyysinen toimettomuus ja se heikentää ikääntyneen toimintakykyä, lisää ulkopuolisen avun tarvetta sekä tapaturmien, kuten kaatumisen, riskiä.

Varaa aika erikoislääkärille Lue lisää

Verenkiertohäiriöt

Verenkiertohäiriöt yleistyvät, kun ikää kertyy enemmän. Verenkierron häiriöt voivat aivoissa aiheuttaa aivoinfarktin, alaraajoissa taas hidastaa haavojen paranemista.Iän myötä alaraajojen verenkiertohäiriöt tulevat yhä tavallisemmiksi. Silloin iho ohenee ja vaurioituu aiempaa herkemmin. Lisäksi alaraajojen ihon turvotus lisääntyy ja haavojen paraneminen kestää kauemmin.

Aivoinfarkti johtuu yleensä verisuonten kovettumisen aiheuttamasta ahtaumasta tai verihyytymästä. Aivoverenkiertohäiriön oireet ovat usein äkillisiä, mutta sen taustalla vaikuttaa vuosien mittaan verisuoniin kertynyt ylimääräinen rasva, joka ahtauttaa verisuonia.

Varaa aika yleislääkärille

Verenpainetauti

Verenpainetauti on yksi yleisimmistä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista Suomessa. Verenpaine nousee useimmilla ihmisillä ikääntymisen myötä. Verenpainetaudin hyvällä hoidolla ehkäistään tehokkaasti muiden sydän- ja verisuonitautien kehittymistä.

Varaa aika kardiologille Lue lisää


Palvelumme:

Ajokorttitarkastus

Ajokortin hankkimiseksi tai uusimiseksi tulee hakemuksen liitteenä olla ajokorttitarkastuksesta saatu lääkärintodistus. Ajokorttiluokasta riippuen poliisi pyytää 70 ikävuoden aikoihin ajokorttia uusittaessa laajennettua ajokorttitarkastuslausuntoa.

Varaa aika ajokorttitarkastukseen Lue lisää

Geriatrin vastaanotto

Geriatrian erikoislääkärit ovat perehtyneet iäkkäiden ihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon. Geriatrian erikoisala keskittyy iäkkäiden asiakkaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon äkillisissä sekä pitkäaikaisissa sairauksissa. Geriatriaan kuuluu lisäksi kuntoutus, sairauksien ehkäisy ja elämän loppuvaiheen hoito. Varaa aika geriatrille numerosta 030 6000.

Lue lisää

Kuulon tutkimus

Kuulo heikkenee iän myötä vähitellen, joten sen merkkejä voi olla vaikea tunnistaa. Kuullun äänen voimakkuus voi pysyä melko pitkään samana, mutta tutut äänet muuttuvat erilaisiksi ja arkisten askareiden hoitaminen hankaloituu.

Kuulontutkimuksessa tutkittava kuuntelee kuulokkeilla voimakkuudeltaan ja taajuudeltaan erilaisia ääniä. Eri taajuisten äänien lisäksi voidaan tutkia sanojen erotuskykyä. Tulokset merkitään lomakkeelle, johon saaduista kynnyksistä piirtyy kuulokäyrä eli audiogrammi.

Varaa aika kuulon tutkimukseen Lue lisää

Neurologin vastaanotto

Neurologian erikoisalaan kuuluvat hermoston eli aivojen, selkäytimen, ääreishermojen ja lihasten sairauksien selvittely ja hoito. Neurologille hakeutuvilla tyypillisiä oireita ovat muun muassa erilaiset päänsäryt, muistivaikeudet sekä tasapaino- ja näköhäiriöt.

Neurologi hoitaa esimerkiksi Alzheimerin tautia, dementiaa, epilepsiaa, aivoinfarktia ja MS-tautia. Neurologin vastaanotolla tutkitaan aivojen sekä ääreishermoston toimintaa, eli aivohermoja, motorista järjestelmää, tuntoaistia ja refleksiä. Neurologi ohjaa tarvittaessa jatkotutkimuksiin esimerkiksi pään kuvantamiseen.

Varaa aika neurologille Lue lisää

Silmäleikkaukset

Kokeneet silmäkirurgimme hoitavat kaihi-, silmäluomi-, kyyneltie-, karsastus- ja verkkokalvoleikkaukset. Teemme myös korkeatasoisia laser- ja ikänäköleikkauksia, joilla pääset eroon piilolinsseistä ja silmälaseista.

Varaa aika silmäleikkaukseen Lue lisää

Silmälääkärin vastaanotto

Silmälääkärin vastaanotolle kannattaa aina hakeutua, jos on näköhäiriöitä, näkökyky on heikentynyt, silmä on poikkeavan näköinen tai silmässä on kipua. Osa silmäsairauksista on oireettomia.

Varaa aika silmälääkärille Lue lisää

Vanhuksen kokonaislääkityksen arviointi

Vanhukselle määrättyjen lääkkeiden tarpeellisuus on hyvä tarkastaa säännöllisesti, jotta riski lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutuksille voidaan minimoida. Oleellista on tarkastella kokonaislääkitystä ja arvioida samalla sitä, ovatko mahdolliset oireet sairaudesta vai lääkkeiden haittavaikutuksista johtuvia.

Varaa aika lääkityksen arviointiin Lue lisää

Vanhusten mielenterveyspalvelut

Fyysiset sairaudet, kuten aivojen toiminnanhäiriöt tai aineenvaihduntasairaudet, ja niiden lisääntyvä määrä voivat aiheuttaa vanhukselle mielenterveydellisiä oireita. Myös yksipuolinen ravinto, virikkeiden puute, yksinäisyys tai lääkitysten haittavaikutukset voivat altistaa psyykkiselle oireilulle. On tärkeää selvittää syyt psyykkisten oireiden taustalla ja mahdollisuuksien mukaan puuttua niihin mahdollisimman aikaisin.

Varaa aika mielenterveyspalveluihin Lue lisää