Eläkkeelle jäävien terveys

Vaikka eläkkeelle ei olisikaan vielä kiire, on hyvä miettiä etukäteen, miten omasta hyvinvoinnistaan aikoo työterveyshuollon päättyessä huolehtia. Kun työterveyshuollon säännölliset terveystarkastukset jäävät pois, korostuu itsestään huolehtimisen merkitys entisestään. Terveellinen ruokavalio, sekä kiinnostavat harrastukset, jotka pitävät mielen ja kehon aktiivisina, ovat tärkeä perusta kunnossa pysymiselle. Näiden rinnalla on hyvä käydä säännöllisesti terveystarkastuksissa ja varmistaa oman jaksamisen säilyminen.

Alta löydät kootusti tietoa terveyteen liittyvistä asioista, joihin kannattaa eläkeiän lähestyessä kiinnittää huomiota sekä tietoa palveluista, joita tarjoamme terveytesi tueksi.


Diabetes

Diabetes on erityisesti iän myötä yleistyvä kansantauti. Se on vakava sairaus, jonka kanssa voi kuitenkin oppia elämään – hyvillä elämäntapavalinnoilla voi vaikuttaa merkittävästi siihen, ettei diabetes etene ja aiheuta muutoksia elimistössä.

Tyypin 2 diabetes eli aikuistyypin diabetes on aineenvaihduntahäiriö, jossa elimistö ei osaa käyttää insuliinia ja sokeria oikealla tavalla hyödykseen. Kaksi kolmasosaa aikuistyypin diabetekseen sairastuvista on yli 65-vuotiaita. Ikääntyneemmillä diabeteksen oireet ovat usein vaikeammin havaittavissa kuin nuoremmilla ihmisillä, mutta sairauteen liittyvillä verensokerin vaihteiluilla voi samalla olla vakavammat seuraukset.

Varaa aika sisätautilääkärille Lue lisää

Muistihäiriöt

Verenpainetauti, diabetes ja aivoverenkiertohäiriöt lisäävät muistihäiriöiden riskiä. Muistihäiriöitä ei esiinny vain iäkkäillä ihmisillä, vaan merkkejä niistä voi olla havaittavissa jo eläkeikää lähestyvillä.

Jos esineet tuntuvat katoilevan, juuri kerrottua tulee toistettua ja kauppa- ja raha-asioiden hoitamisessa alkaa ilmetä vaikeuksia, voi kyseessä olla alkavan muistisairauden oire. Myös muuttunut käytös, alakuloisuus, vetäytyminen ja varastamisharhaluulot voivat olla muistisairauden ensioireita. Muistihäiriöihin kannattaa puuttua varhain, sillä hoito on tehokkaampaa, mitä aikaisemmin se aloitetaan.

Varaa aika neurologille Lue lisää

Nivelrikko

Nivelten kuluminen eli nivelrikko yleistyy keski-ikään tultaessa. Nivelrikko on erityisesti ylipainoisten, iäkkäiden ihmisten vaiva, jota ilmenee usein polvi- ja lonkkanivelissä sekä selkänikamissa.

Nivelrikon oireita voidaan ehkäistä venyttelemällä ja pitämällä huolta lihaskunnosta. Niveleen suuntautuvan rasituksen vähentämisestä esimerkiksi painoa pudottamalla on myös apua vaivojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Pitkälle edennyttä nivelrikkoa lonkka- tai polvinivelessä hoidetaan asentamalla keinonivel leikkauksessa.

Varaa aika yleislääkärille Lue lisää

Osteoporoosi

Toistuvien luunmurtumien osasyynä voi olla luuston haurastuminen eli osteoporoosi. Osteoporoosin aiheuttamat murtumat yleistyvät usein iän myötä, vaikka osteoporoosia voikin esiintyä kaiken ikäisillä. Osteoporoosin oireita ja löydöksiä voivat olla etukumara ryhti, pienestä kaatumisesta saatu murtuma, pitkittyneet selkäkivut sekä pituuden aleneminen yli viidellä senttimetrillä.

Varaa aika yleislääkärille Lue lisää

Sepelvaltimotauti

Sepelvaltimotauti on yleisimpiä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksia Suomessa. Sepelvaltimotaudilla tarkoitetaan sydänlihakseen verta kuljettavien valtimoiden ahtautumista: sepelvaltimotaudissa valtimoiden seinämään kertyy ylimääräistä rasvaa, joka tukkii suonia ja haittaa verenkiertoa. Sepelvaltimotaudin ehkäisyssä keskeisintä ovat terveelliset elämäntavat, kuten liikunta, oikea ruokavalio, riittävä lepo ja ylipainon välttäminen.

Varaa aika kardiologille Lue lisää

Silmäsairaudet

Näkö on tärkein aistimme. Siitä kannattaa pitää hyvää huolta koko elämän ajan. Terveystalossa pääset silmälääkärin vastaanotolle ja saat luotettavan avun silmäsairauksien hoitoon. Meiltä löydät päteviä ja kokeneita yleissilmälääkäreitä sekä kattavasti eri erityisalueiden huippuosaajia.

Varaa aika silmälääkärille Lue lisää

Verenpainetauti

Verenpainetauti on yksi yleisimmistä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista Suomessa. Verenpaine nousee useimmilla ihmisillä ikääntymisen myötä. Verenpainetaudin hyvällä hoidolla ehkäistään tehokkaasti muiden sydän- ja verisuonitautien kehittymistä.

Varaa aika kardiologille Lue lisää


Palvelumme:

Terveyden vuositarkastus

Työstä eläkkeelle siirtymisen jälkeen säännöllinen terveydentilan seuranta jää enemmän tai vähemmän oman aktiivisuuden varaan. Terveyden vuositarkastuksen tarkoituksena on havaita ja puuttua mahdollisiin terveydellisiin ongelmiin mahdollisimman varhain tehokkain keinoin.

Terveyden vuositarkastuksen hinta on 95 euroa, ja tarkastus sisältää hoitajan tekemän terveystarkastuksen, keskeisimmät laboratoriotutkimukset sekä suosituksen mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Oma Suunnitelmasi sisältää juuri sinun tarpeisiisi sopivat jatkotoimenpiteet.

Varaa aika Lue lisää Osta lahjakortti

Laboratorion lähetteettömät tutkimuspaketit

Jos haluat kattavammin tietoa omasta terveydentilastasi, voit hyödyntää valmiita tutkimuspaketteja.

Varaa aika Lue lisää

Fysioterapia

Fysioterapeutit auttavat ja opastavat erilaisissa tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Fysioterapian tavoitteena on parantaa ja ylläpitää henkilön toimintakykyä ja liikkumista. Iän karttuessa fysioterapeutti voi auttaa esimerkiksi liikkuvuuden ylläpitämisessä sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoissa. Myös nivelkulumiin auttaa oikeanlainen liikunta, jossa fysioterapeutti tukee ja ohjeistaa.

Varaa aika fysioterapeutille Lue lisää

Silmäleikkaukset

Kokeneet silmäkirurgimme hoitavat kaihi-, silmäluomi-, kyyneltie-, karsastus- ja verkkokalvoleikkaukset. Teemme myös korkeatasoisia laser- ja ikänäköleikkauksia, joilla pääset eroon piilolinsseistä ja silmälaseista.

Lue lisää

Silmälääkärin vastaanotto

Silmälääkärin vastaanotolle kannattaa aina hakeutua, jos on näköhäiriöitä, näkökyky on heikentynyt, silmä on poikkeavan näköinen tai silmässä on kipua. Osa silmäsairauksista on oireettomia.

Varaa aika silmälääkärille Lue lisää

Sisätautilääkärin vastaanotto

Sisätaudit kattavat sisäelinten ja aineenvaihdunnan sairaudet, ja sisätautien erikoisalaan kuuluu näiden sairauksien diagnostiikka, ennaltaehkäisy, tutkimus ja hoito. Sisätaudit jaetaan sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin, vatsan alueen sairauksiin, munuaissairauksiin, veritauteihin, reumasairauksiin, infektiotauteihin ja hormoneja tuottavien elinten sairauksiin.

Varaa aika sisätautilääkärille Lue lisää