Unihoitaja

Unihoitajat ovat Helsingin Uniklinikan kouluttamia sertifioituja hoitajia. Heillä on kognitiivis-behavioraaliset terapiataidot unettomuuden hoitoon. Kognitiivisen psykoterapian ja tietoisen läsnäolon menetelmien avulla tutkitaan, arvioidaan ja muutetaan uneen, unettomuuteen, vireystilaan, ahdistukseen ja masennukseen liittyviä ajatuksia, uskomuksia ja toimintamalleja.