Tukea antava keskusteluhoito

Koska monet psyykkiset häiriöt ja sairaudet ovat pitkäkestoisia, useilla potilailla on tarve muodostaa pitkäaikainen hoitosuhde omien asioittensa hoidon jatkuvuuden turvaksi. Joskus tiivis, lyhytkestoinen keskusteluhoito riittää.