Syömishäiriöiden tutkiminen ja hoito

Syömishäiriöt ovat kehon ja mielen sairauksia, jossa potilas määrittelee itsensä väärisyneesti syömisen ja ruumin painon tai koon kautta. Ne alkavat pääosin nuoruusiässä ja ovat yleisempiä tytöillä kuin pojilla. Syömishäiriöiden tyyppejä ovat anoreksia eli laihuushäiriö, bulimia eli ahmimishäiriö sekä ahmimiskohtaukset (binge-eating).

Oireet alkavat yleensä hitaasti ja pahentuvat ajan myötä. Varsinaisen syömishäiriön sijaan syömiseen liittyvät ongelmat tai nopea laihtuminen voivat johtua myös jostain diagnosoimattomasta perussairaudesta kuten kilpirauhasen toiminnan häiriöstä tai diabeteksestä.

Syömishäiriöiden hoito

Vastaanotolla selvitetään oireiden taustat ja syyt tarvittaessa laboratoriokokeiden ja kuvantamisen avulla. Syyn selvittyä päätetään potilaan kanssa yhdessä hoidosta, johon voi kuulua esimerkiksi lääkehoito, voinnin seuranta, psykoterapia tai perheterapia sekä ravitsemusneuvontaa.