Psyykkisen työkyvyn arvio

Työkyky koostuu fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä. Psyykkisen työkyvyn arviointi liittyy tapauksen mukaan aina osaksi tutkimus- ja hoitoprosessia. Kuitenkin psyykksien työkyvyn arviointi on pitkittyneissä tilanteissa oma erillinen prosessinsa, jossa sovelletaan toimiviksi osoittautuneita työssä pärjäävyyden ja jaksamisen arviointiasteikkoja. Työkykyä arvioidessa otetaan huomioon oireiden kokonaisvaltaisuus ja etsitään yksilöllisiä ratkaisuja työkyvyn palauttamiseksi.