Psykiatriset lausunnot

Palvelusisältö vaihtelee lausunnolta vaadittavan laajuuden ja tarkkuuden mukaan. Monissa tapauksissa tarvitaan useampi käynti ja usein myös asiakirjojen tilaamista aikaisemmista hoitopaikoista.

Tavallisimmin psykiatrilta tarvitaan lausuntoa työkyvystä ja/tai kuntoutustarpeesta. Muita tarvittavia lausuntoja voivat olla lausunnot ampuma-aseluvista, vanhemmuudesta, tietyt oikeusjuttuihin liittyvät lausunnot, lausunnot edunvalvonta-asioissa tai toimintakyvyn rajoittamisasioissa, lausunnot tiettyihin erityisammatteihin tai harrastuksiin sopivuudesta, lausunnot asevelvollisuuden lykkäämisestä tai asevelvollisuudesta vapauttamisesta ja eläkkeensaajan hoitotukiin liittyvät C-lausunnot.

Olennaista on, että hakija tietää, mihin tarkoitukseen lausuntoa juuri nyt tarvitaan. Lausunto perustuu aina potilaan ajankohtaiseen tutkimukseen ja se on tarkoitettu tiettyyn rajattuun tarkoitukseen.