Psykiatrian diagnostiset selvittelyt tai tutkimukset

Tietyillä fyysisesti ilmaantuvilla oireilla voi olla psyykkisperäinen syy. Tarkkaavaisuus- ja ylivilkkausongelmat, vanhemmuuden edellytysten selvittely avioerojen yhteydessä, muistiongelmista osa liittyy masennukseen ja/tai stressiin.