Päihteiden käyttäjien tutkimus ja hoito

Päihteiden käyttäjien tutkimuksessa lääkärin vastaanotolla tehdään sekä vapaamuotoinen että eri päihdetyypeille suunnattu strukturoitu diagnostinen haastattelu kohdistuen lääkeriippuvuuden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön historiaan, nykytilaan ja asianomaisen tahtotilaan tulevan suhteen. Päihteiden käytön haitoista informointi. Päihteiden käytön tyypin tunnistaminen: pitkälle kehittynyt riippuvuus, kohtalainen riippuvuus, alkava riippuvuus, haitallinen käyttö, riskirajat ylittävä käyttö tai viihdekäyttö. Alkoholin käyttöä rajoittavan (Selincro, Naltrexon) tai estävän (Antabus) lääkehoidon aloitus ja seuranta, tarvittaessa ja aina huumevieroitusasioissa päihdeklinikalle ohjaus, tarvittaessa lähete laitoshoitoon ja konsultaatiot.