Masennus ja sen hoito

Masennus eli depressio on yleinen sairaus, johon vuosittain sairastuu pari prosenttia väestöstä. Depression oireita ovat mm. masentunut mieliala, mielihyvän menetys, itsesyytökset, väsymys ja uupumus, ruokahalun ja painon muutos,itsetuhoajatuksetsekä itseluottamuksen menetys.

 

Perinnölliset tekijät ja persoonallisuuden piirteet voivat altistaa masennuksen alkamiselle,mutta yleensä tunnistetaan yksi tai useampia laukaisevia tekijöitä kuten menetyksiä, pitkittynyttä surua, sairauksia, riitoja, loukkauksia, vammautumisia, epäoikeudenmukaista kohtelua, ylivoimaista stressiä tai päihteiden käyttöä.

Masennuksen hoito

Masennuksen hoidossa ontärkeää hyvä tutkiminen. Tietyt somaattiet tilat voivat aiheuttaa masennusta. Joka tapauksessa on aina tärkeää pyrkiä tunnistamaan laukaisevia tekijöitä ja masennuksen vaikeusastetta. Tämän tutkimisen perusteella suunitellaan hoitoa, johon usein kuuluu psykoterapeuttista, tukea-antavaa keskustelua, uusien näkökulmien etsimistä ogelmallisiin tilanteisiin, haitallisista toimnta- ja ajattelutavoista eroon auttamista ja oireenmukaista lääkehoitoa, mikä yleensä huomattavasti nopetuttaa toipumista. Sairausloma on vaikeimmissa tilanteissa usein tarpeen. Masennuksen ehkäisemiseksi on psykologin tai psykiatrin kanssa hyvä miettiä pidempiaikaisen psykoterapian aloittamista masennuksen ehkäisemiseksi.