Lääkitysarviot

Mielialalääkkeiden ja muiden hoitomuotojen kirjo psykiatrissa on erittäin suuri ja valinnanvaraa eri häiriöiden hoidossa on huomattavasti. Lääkärillä on edellytykset ottaa kantaa jo diagnosoidun häiriön tai sairauden lääkityksen sopivuuteen, annoskoon täsmäävyyteen ja lääkityksen kestoon sekä lopettamisedellytyksiin. Tämä lääkehoidon arviointi edellyttää koko sairaus- ja hoitohistorian läpikäymistä ja siksi aikaisemmat potilaskertomukset ja lausunnot ovat tärkeitä lääkitysarviota tehtäessä.