Elämänkriisien hoito

Psyykkisillä kriiseillä viitataan sekä ns. normatiivisiin eli eri elämänvaiheisiin luontaisesti kuuluviin kriisitunnelmiin että äkilliseen, yllättävään, uhkaavaan, pelottavaan ja usein menetyssisältöiseen elämäntapahtumaan. Kukin ihminen kohtaa kriisinsä tavallaan ja osa löytää avun ja ratkaisun omin voimin tai verkostonsa tuella.

Ammatillista tutkimusta ja hoitoa edellyyttävt sellaiset kriisit, jotka aihuettavat pitkittynyttä eli enemmän kuin muutamia päiviä kestävää toimintakykyä vaikeuttavaa oireilua kuten vaikeaa unettomuutta, tuskaisuutta, masennusta, ahdistuneisuutta, sekavuutta, päihteisiin turvautumista tai itsetuhoista käyttäytymistä. Hoitolinjat valitaan tilanteen vaatimalla tavalla.