Ahdistuneisuushäiriö

Ahdistuneisuushäiriö on maailman toiseksi yleisin mielenterveysongelma masennuksen jälkeen. Ahdistuneisuushäiriö esiintyy monissa eri muodoissa ja se liittyy myös osaoireena moniin psyykkisiin sairauksiin.

Ahdistuneisuushäiriön oireet

Tavallisimpia ahdistuneisuushäiriön oireita ovat sopeutumishäiriöt, erilaiset pelot, paniikkioireet, pakko-oireet ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. 

Ahdistuneisuus

Ahdistuneisuushäiriön oireet voi ilmetä myös yksinomaan fyysisin oirein tai ns. dissosiatiivisin oirein kuten aistimus- ja muistitoimintojen häiriöinä.

Ahdistuneisuushäiriö hoito

Tärkein ahdistuneisuushäiriön hoito on huolellinen lääkärin suorittama tutkimus, koska ahdistuneisuusoireen takana voi olla myös fyysisiä syitä. Usein jo tutkimus helpottaa tilannetta. Häiritseväoireisen ahdistuneisuuden hoitolinjat riippuvat oireilun kestosta, tyypistä, häiritsevyydestä ja kytkennöistä elämänhistoriaan tai -tilanteeseen.

Ahdistuneisuushäiriön lääkityshoito

Tilapäisissä oireiluissa voidaan käyttää lyhytaikaista lääkitystä ja tarvittaessa sairauslomaa, pitempiaikaisissa tehokkaimpia ovat tietyt mielialalääkkeet. Myös alkuvaiheen psykoterapeuttiset keskustelut voivat riittää.  Oireiden pitkittyessä ohjataan kuntouttavaan psykoterapiaan. Myös itsehoidollisia keinoja neuvotaan potilaalle.