Yöpolygrafia

Yöpolygrafialla selvitetään mahdollisia unenaikaisia hengityskatkoksia ja osittaista ylähengitystieahtaumaa. Tutkimuksessa rekisteröidään mittauslaitteiston antureilla hengitystä, sydämen syketaajuutta ja asentoa sekä veren happikyllästeisyyttä yön ajan.

Tutkimus tehdään yön aikana potilaan kotona tutkimuslaitteen avulla. Tutkimus on kivuton eikä häiritse nukkumista. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan unihäiriön esiintymistä ja vaikeusastetta jolloin potilas osataan ohjata oikeaan hoitoon.