Yöpolygrafia

Uniapneatutkimuksella eli yöpolygrafialla selvitetään mahdollisia unenaikaisia hengityskatkoksia ja osittaista ylähengitystieahtautta. Tutkimuksessa rekisteröidään Apnealink mittauslaitteiston antureilla hengitystä, hengitysliikkeitä, sydämen syketaajuutta ja asentoa sekä veren happikyllästeisyyttä yön ajan. Terveystalon Apnealink uniapneatutkimusta voidaan käyttää myös hoidon seurannassa.

Tutkimus tehdään yön aikana potilaan kotona tutkimuslaitteen avulla. Tutkimus on kivuton eikä häiritse nukkumista. Tutkimustulosten perusteella arvioidaan unihäiriön esiintymistä ja vaikeusastetta jolloin potilas osataan ohjata oikeaan hoitoon.