Kroonisen kivun hoito

Krooninen eli pitkään jatkunut kipu on sellaista kipua, joka on kestänyt pitkään, yleensä yli 3 kk tai yli normaalin paranemisajan. Kroonisen kivun tyyppejä ovat neuropaattinen kipu, nosiseptiivinen kipu, idiopaattinen kipu tai krooninen kipuoireyhtymä.

Kroonisen kivun hoito

Lääkärin tai fysioterapeutin vastaanotolla selvitetään kroonisen kivun tyyppi ja aiheuttaja mahdollisimman tarkasti. Hoidosta sovitaan potilaan kanssa oireenmukaisesti kivun tyypin ja aiheuttajan mukaan ottaen huomioon myös potilaan henkilökohtaiset ominaisuudet. Hoito tehoaa yleensä sitä paremmin, mitä aikaisemmin se päästään aloittamaan. Kroonisen kivun hoito voi pitää sisällään esimerkiksi lääkehoitoa, terapiaa, puudutuksia, stimulaatiota tai akupunktiota. Joissain tapauksissa voidaan harkita myös leikkaushoitoa.