Lasten keuhkofunktiotutkimukset

Lapsen astma diagnosoidaan keuhkojen toimintakokeilla eli keuhkofunktiotutkimuksilla (spirometriatutkimus ja oskillometriatutkimus).

Astma on krooninen keuhkoputkien tulehdussairaus, jossa keuhkoputkiin kertyy limaa ja niiden ympärillä olevat sileät lihakset supistuvat herkästi aiheuttaen hengitysteiden ahtautumista ja hengitysvaikeutta.

Diagnoosi perustuu oireiden lisäksi siihen, että keuhkofunktiotutkimuksessa havaitaan keuhkoputkien supistumiseen viittaavia muutoksia, jotka ovat kumottavissa keuhkoputkia avaavilla lääkkeillä. 3–7-vuotiailla käytetään oskillometriatutkimusta ja yli 7-vuotiailla spirometriatutkimusta.

Tutkimukseen liitetään usein myös juoksurasitustesti. Juoksurasituskokeella tutkitaan rasituksen ja kiihtyneen hengityksen vaikutuksia keuhkoputkien toimintaan. Lapsilla juoksurasituskokeella saadaan tarkempi käsitys keuhkoputkien supistumisherkkyydestä verrattuna tavalliseen keuhkofunktiotutkimukseen.

PEF-seurannan luotettavuus ei ole lapsilla yhtä hyvä kuin aikuisilla ja sen käyttö on alle kouluikäisillä ei ole tarpeeksi tarkka. Yli 12-vuotiailla sitä voidaan käyttää kuten aikuisilla.

Kirjoittaja: LT Péter Csonka, lastentautien erikoislääkäri, lastenallergologi